Latvijas Nedzirdīgo savienības Jauniešu centrs

Biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Jauniešu centrs (LNS JC) apvieno nedzirdīgos, vājdzirdīgos un dzirdīgos jauniešus, lai veicinātu nedzirdīgo jauniešu iekļaušanos Latvijas Nedzirdīgo savienībā un sabiedrībā.

LNSJC uzdevumi ir nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības, īstenojot dažādus neformālās pasākumus, projektus un programmas; organizēt jauniešiem dažādus pasākumus, nodarbības par aktuālām tēmām; nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām; sekmēt jauniešus līdzdalību LNS un tās biedrību, LNSJC, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā; sadarboties ar citām jauniešu organizācijām un popularizēt LNS, latviešu zīmju valodu un nedzirdīgo kultūru.

E-pasts
jauniesi@lns.lv
Group
Asociētie biedri

Aktuāli