Latvijas Mazpulki

Biedrība „Latvijas Mazpulki” ir viena no lielākajām nacionāla mēroga jauniešu organizācijām Latvijā, kura ar praktisku darbu un neformālo izglītību garantē Latvijas sabiedrības līderu un jauno uzņēmēju izaugsmi, īsteno un ievieš videi draudzīgu rīcību un attīsta jauniešiem saistošus Latvijas laukus.

Mazpulku simbolu – četrlapu āboliņu veido četri elementi: prāts, kas ziedojams labām domām; sirds, ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai; rokas - lai darītu labākus darbus; veselība - kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei- Latvijai.

2020.gadā Latvijas Mazpulkos visā Latvijā aktīvi darbojas 1 500 mazpulcēni, 1 700 biedri un 109 mazpulku klubi.

E-pasts
mazpulki@inbox.lv
Group
Biedri

Aktuāli