Latvijas Mazpulki

Biedrība „Latvijas Mazpulki” ir viena no lielākajām nacionāla mēroga jauniešu organizācijām Latvijā, kas atjaunošanas 26. gadā 140 mazpulkos apvienojot 2025 biedru visos Latvijas plānošanas reģionos. Mazpulki jauniešu vidū veicina tādas vērtības kā: izpratne par demokrātiju, latviskums un valstiska pašapziņa, sakopti Latvijas lauki (vides projektu realizācija, lauku jauniešu atbalsts) un labi padarīts darbs. Mazpulku mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī.
Mazpulku simbolu – četrlapu āboliņu veido četri elementi: prāts, kas ziedojams labām domām; sirds, ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai; rokas - lai darītu labākus darbus; veselība - kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei- Latvijai.

E-pasts
mazpulki@inbox.lv
Grupa
Biedri

Aktuāli