Latvijas Jaunatnes progresa savienība

Biedrības "Latvijas Jaunatnes progresa savienība" (LJPS) mērķi ir aizstāvēt jauniešu tiesības un veicināt vienotas jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā; attīstīt jauniešu iespējas piedalīties jaunatnes starptautisko sadarbības programmu īstenošanā; veicināt saskaņu dažādu tautu, tautību un dažādu politisko uzskatu jauniešu vidū; atbalstīt jauniešu iniciatīvas un brīvā laika saturīgas izmantošanas iespējas; sekmēt jauniešu ekoloģisko izglītošanu un piedalīšanos vides aizsardzības projektu īstenošanā; veicināt jauniešos vispusīgu izpratni par Latvijas un pasaules vēstures jautājumiem un paaugstināt jauniešu patriotiskās apziņas līmeni.

E-pasts
andris.dzenis4@inbox.lv
Group
Biedri
Sociālie tīkli

Aktuāli