Latvijas Jaunatnes padomes virzītais pārstāvis ievēlēts Memoranda padomē

Memoranda padomes sekretariāts informē, ka ir apkopoti, to skaitā, pārbaudīti, visi iesniegtie balsojumi par nevalstisko organizāciju izvirzītajiem kandidātiem. Kopā tika saņemti 145 balsojumi, no kuriem par derīgiem tika atzīti 104 balsojumi.

Memoranda padomē kā nevalstisko organizāciju pārstāvji ar pilnvaru termiņu no 2017.gada 1.marta līdz 2018.gada 30.augustam ievēlēti šādi pārstāvji:

  1. Ieva Krūmiņa (izvirzīja biedrība ''Latvijas Jauno zinātnieku apvienība'') – 77 balsis
  2. Mārtiņš Šteins (izvirzīja biedrība ''Latvijas Jaunatnes padome'') – 76 balsis
  3. Kristīne Zonberga  (izvirzīja biedrība ''Latvijas Pilsoniskā alianse'') – 73 balsis
  4. Āris Ādlers (izvirzīja biedrība "Latvijas Lauku forums") – 70 balsis
  5. Daiga Zaķe (izvirzīja biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”) – 64 balsis
  6. Zaiga Pūce (izvirzīja biedrība ''Ascendum'') – 62 balsis
  7. Jānis Volberts (izvirzīja biedrība ''Sabiedrība par atklātību – Delna'') – 61 balss
  8. Edgars Treibergs (izvirzīja biedrība ''Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”) – 58 balsis

Latvijas Jaunatnes padome ir gandarīta arī turpmāk būt Memoranda padomes komandā!

"Esmu pateicīgs visiem, kas par mani nobalsoja un ceru uz kopīgu sadarbību turpmāk. Memoranda padome ir platforma, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu kopējo NVO vidi, kā arī virzītu apspriešanai tēmas, kas svarīgas jaunatnes jomai. Mēģināsim daudz aktīvāk līdzdarboties gan Memoranda mērķu sasniegšanā, gan stiprinot kopējo NVO vidi, gan aktualizējot jaunatnes jomai būtiskas tēmas."- Mārtiņš Šteins, Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents.

Memoranda padomes nākamā sēde notiks 2017.gada 1.martā plkst. 11:00. Sēdē aicināti piedalīties gan esošie Memoranda padomes nevalstisko organizāciju pārstāvji, gan ievēlētie jaunie pārstāvji!

Atgādinām, ka Memoranda padomes darbā var iesaistīties ikviens. Memoranda padomes darba kārtībā var tikt virzīti nozarei svarīgi jautājumi, var iesaistīties darba grupās, piedalīties konferencēs un sekot sēdēm klātienē un tiešraidē. Par Memoranda padomes locekli var kļūt ikviena Latvijas nevalstiskā organizācija.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli