Latvijas Jaunatnes padome tiekas ar Izglītības kvalitātes dienestu

Pēc LJP biedru ierosinājuma un signāliem par problēmām PuMPuRS jaunatnes iniciatīvu projektos, tikāmies ar Izglītības kvalitātes dienestu (IKVD), lai pārrunātu, kā šīs problēmas varētu atrisināt.

 

Galvenās identificētās problēmas un to skaidrojumi no IKVD:

  • Pašvaldības nedod datus un plānus par mērķgrupas jauniešiem. Šādi dati un plāni visām pašvaldībām ir kā obligāta prasība, tie tiek publicēti kopā ar projekta uzsaukumu attiecīgajā pašvaldībā. Savukārt gadījumos, kad projekta partneri aizbildinās ar datu aizsardzību, ir vērts atsaukties uz līgumu, kurā ir atrunāts punkts, kas ļauj sniegt datus pamatojoties uz projektu.

  • Projekta pieteikuma formā jāapraksta gan biedrības pieredze, gan darbinieku CV. Nepieciešami abi, jo projektus var iesniegt arī biedrības kuras nav vietējās biedrības, lai labāk izprastu, ko dara biedrība un kāda pieredze ir darbiniekiem.

  • Nav iespēja apvienot divas blakus esošas pašvaldības un aktivitātes ar jauniešiem, lai gan mērķi abās ir vienādi. Nav atļautas kopīgas aktivitātes, lai nerodas sajukums ar dalībniekiem un finansējumu, tā vietā var veidot sadraudzības projektus, bet tikai no viena projekta finansējuma.

  • Čeku un rēķinu iesniegšana pašvaldībai. IKVD šāda prasība nav un arī biedrībām nav pašvaldībai jāiesniedz finanšu dokumenti. Ja šādi gadījumi notiek, lūdzam par tiem ziņot IKVD PuMPuRS projekta koordinatorei Mārai Robežniecei, mara.robezniece@834.ikvd.gov.lv . 

  • Neskaidri vērtēšanas kritēriji, jo ir gadījumi, kad divi vienādi projekti dažādās pašvaldībās ir ar krasi atšķirīgu vērtējumu. Šadi gadījumi rodas, tad, ja, iespējams, biedrība nav noskaidrojusi no pašvaldības reālo situāciju, kas var arī ietekmēt vērtējumu un radīt atšķirības divos vienādos projektos.

  • Prasība katram projektam atvērt atsevišķu kontu komercbankā. Organizācijas iesaka aizstāt ar prasību pēc atsevišķa grāmatvedības konta vai ļaut izvēlēties Valsts kasē vai komercbankā, vai organizācijas esošā konta izmantošanu projekta vajadzībām. Diemžēl kontu atvēršana Valsts kasē nav iespējama  juridisku iemeslu dēl (neskatoties, ka 1. kārtā šāda iespēja bija), lai šādas iespējas būtu - ir jāmaina likumdošana. IKVD solīja, ka iespējams šī prasība tiks pārskatīta, lai atvieglotu biedrībām darbu. Atgādinām, ka šobrīd projekta konta izmaksas ir attiecināmie izdevumi projektā.

  • Pedagoģiskais darbs ir definēts kā administratīvais darbs. IKVD skaidro, ka šie ir jaunatnes iniciatīvu projekti un šeit pedagoģiskajam darba nebūtu jābūt, jo neformālā izglītība to neparedz. Projektos ir jāparādās jauniešu iniciatīvai un atalgojumam jābūt samērīgam, svarīgākais - kā aktivitāte palīdzēs jaunietim nepamest mācības. Atbalsta personas drīkst algot, bet jāskatās samērīguma princips, aktivitātēm, projekta ilguma utt. 

Kopumā šajā projektā ir iesaistījusies 51 pašvaldība, sākotnēji tika plānots lielāks pieteikto projektu skaits un to realizācija. IKVD aicina biedrības jauniešu iniciatīvu projektos fokusēties tieši uz neformālās izglītības atbalsta aktivitātēm, nevis interešu izglītības aktivitātēm, un aktīvi sadarboties ar vietējo pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem.

Latvijas Jaunatnes padome pateicas Izglītības kvalitātes dienestam par tikšanos un LJP biedru organizācijām par viedokļu paušanu un ierosinājumiem!


Dalies:

Aktuāli