Latvijas ANO Jauniešu delegāte piedalīsies ANO Ģenerālasamblejā

Latvijā šogad ieviestās Apvienoto Nāciju Organizācijas Jauniešu delegātu programmas ietvaros Latvijas pirmā ANO Jauniešu delegāte Kristiāna Plāte no LJP biedru organizācijas "Klubs Māja - Jaunatne vienotai Eiropai" piedalīsies ANO Ģenerālasamblejas 74. sesijā, kas norisināsies no 17. līdz 30. septembrim Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs, kā arī pārstāvēs Latviju ANO Jauniešu klimata samitā 21. septembrī un atbalstīs Latvijas delegāciju citos pasākumos.

Lai pilnvērtīgi sagatavotos Ģenerālasamblejai un nodrošinātu pēc iespējas patiesāku Latvijas jauniešu viedokļu par klimata jautājumiem atspoguļojumu, jaunieši tiek aicināti aizpildīt aptauju, kas izveidota sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Aptauja atrodama šeit: https://www.klubsmaja.lv/2019/08/ano-jauniesu-delegatu-programmas-aptauja-par-klimata-jautajumiem/.

Papildus tam sabiedrības informēšanas nolūkos 9. oktobrī, plkst. 18.00 notiks vebinārs, kura laikā interesentiem būs iespēja iepazīties ar forumā sasniegto, kā arī uzdot sev interesējošus jautājumus. Vebināra saite tiks publicēta jauniešu organizācijas “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” sociālajos tīklos. Šajā laikā tiks izsludināts datums pirmajai Latvijas nacionālā līmeņa konferencei jauniešiem par ANO dienaskārtības jautājumiem.

ANO Jauniešu delegātu programma ir ANO iniciatīva, lai veicinātu jauniešu līdzdalību savas valsts pārvaldē. ANO Jauniešu delegāts ir daļa no savas valsts delegācijas ANO rīkotajos pasākumos. Jaunieša loma valsts delegācijā ir sniegt savu redzējumu ar jaunatni saistītās jomās, palīdzēt valsts delegācijai savu iespēju un prasmju robežās, kā arī veidot sadarbību ar citu valstu Jauniešu delegātiem.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, galvenie sadarbības partneri ir Izglītības un Zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Pārresoru koordinācijas centrs, un atbildīgās ministrijas, tostarp VARAM, LM, KM, u.c.

Vairāk informācijas www.klubsmaja.lv 

Atbalstītāji

Aktuāli