Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība "Sprādziens"

Biedrībā "Sprādziens" tiek veidoti pasākumi un apmācības jauniešiem, un jaunieši tiek iesaistīti biedrības darbībā, un tiek pārstāvētas viņu intereses. Biedrība "Sprādziens" vēlas mazināt nevienlīdzību jauniešu vidū un cenšas viņus iesaistīt gan aktivitātēs, gan biedrības darbībā. Līdz šim biedrība ir īstenojusi Eiropas Solidaritātes korpusa un Pumpurs projektu.

Group
Asociētie biedri
Sociālie tīkli

Aktuāli