Kalmārs

Balvu bērnu un jauniešu centra biedrības "Kalmārs" mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem, kā arī palīdzēt viņiem attīstīt noderīgas dzīves prasmes dažādu aktivitāšu un projektu ietvaros.

Biedrība "Kalmārs" organizē dažādus pasākumus jauniešiem, piemēram, pārgājienus, darbnīcas un nometnes, kā arī veido sadarbību ar citām organizācijām, kas strādā ar jauniešiem, palīdzē jauniešiem iekļauties sabiedrībā, veikt brīvprātīgo darbu, rakstīt un realizēt dažādus projektus.

Biedrība aktīvi īsteno arī Eiropas brīvprātīgā darba projektus un ir gan nosūtošās, gan koordinējošās organizācijas statusā.

Group
Asociētie biedri
Sociālie tīkli

Aktuāli