“Kafija ar politiķiem” Priekuļos 8.decembrī

Priekuļu jauniešu centram “RESTe”, sadarbojoties ar biedrību Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”, projekta ietvaros ir piešķirts finansējums, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu 2017.gadam, lai īstenotu aktivitāti Strukturētā dialoga VI.cikla vietējā līmeņa konsultācijas par ES noteikto prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk”.

Šīs aktivitātes mērķis ir nodrošināt Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas starp politikas veidotājiem un jauniešiem Priekuļu novadā pēc metodes “Kafija ar politiķiem”, kā rezultātā tiktu izstrādātas jaunatnes jomas rekomendācijas novada, nacionālā mērogā un Eiropas līmenī.

Aktivitātes laikā plānoti grupu darbi par aktualizētajiem jautājumiem Eiropas un Priekuļu novada kontekstā, izvirzīto rekomendāciju sagatavošana un prezentācijas. Pasākumu vadīs pieaicinātie moderatori un BJC “Dari Vari” pārstāvji.

Strukturētā dialoga VI.cikla vietējā līmeņa konsultācijas par tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” Priekuļu novadā tiks īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, sadarbībā ar BJC “Dari Vari”.

  • Strukturētajā dialogā politikas veidotāji ar jauniešiem diskutē par dažādiem tematiem, lai ņemtu vērā jauniešu viedokli, veidojot ES jaunatnes politiku.
  • Strukturētais dialogs ir Eiropas Savienības partnerības instruments, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Pasākuma programma: 

14:00 – 14:15 Ierašanās, reģistrēšanās, kafijas pauze, neformālas sarunas;

14:15 – 14:45 Atklāšana un iepazīšanās ar dalībniekiem;

14:45 – 16:45 Grupu darbs – notiek rotēšana pie galdiņiem (katra jautājuma);

16:45 – 17:15 Rekomendāciju sagatavošana grupās;

17:15 – 17:45 Rekomendāciju prezentēšana;

17:45 – 18:00 Noslēgums un neformālas sarunas.

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli