Jaunietis jaunietim

Biedrība "Jaunietis jaunietim" ir 2014. gadā dibināta jauniešu organizācija ar mērķi veicināt jauniešu iesaisti dažādās aktivitātēs. Biedrības pamatdarbības zona ir Jūrmalas, pilsēta, bet esam atvērti sadarbībai gan Latvijā, gan ārvalstīs.

E-pasts
jaunietis.jaunietim@gmail.com
Grupa
Biedri

Aktuāli