Jauniešu politiskās līdzdalības pētījums, rekomendācijas un secinājumi

2014.­-2015.gadā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”, ar Eiropas Komisijas un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu projekta “Strukturētais dialogs Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūru Eiropas Savienības padomē ietvaros”, īstenoja pētījumu “Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā” un veica pēdējo 10 gadu dažādu jauniešu līdzdalības pasākumu vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī rekomendāciju un priekšlikumu analīzi jauniešu politiskās līdzdalības jomā. Aicinām ikvienu iepazīties ar pētījumu, izejas datiem, veikto analīzi un izmantotajiem dokumentiem. Apkopotajā informācijā ikviens atradīs sev ko pārsteidzošu, interesantu un noderīgu. Pētījuma ziņojums un izejas dati vērš uzmanību uz tendencēm, kas vērojamas jauniešu līdzdalības jomā Latvijā. Īss pētījuma galveno secinājumu apkopojums ir atrodams Rekomendāciju, priekšlikumu un deklarāciju analīzes dokumenta 1.nodaļā. Esam apkopojuši informāciju par jau eksistējošiem un plaši izmantojamiem jauniešu līdzdalības veicināšanas pasākumiem, skatīt 2.nodaļā, ko ikvienu politikas veidotāju, lēmumu pieņēmēju, jaunatnes jomas speciālistu un pašus jauniešus aicinām izmantot sava darba un darbības dažādošanai un kvalitatīvākai īstenošanai.

Aicinām ikvienu jaunatnes politikas veidotāju, jaunatnes jomas speciālistu, jauniešus un interesentu iepazīties ar pieejamiem dokumentiem (atsauce uz LJP, datu izmantošanas gadījumā, ir obligāta) un sazināties ar LJP par sadarbību dokumentu apkopošanā un analīzes veikšanā par citiem jaunatnes jomā aktuāliem jautājumiem.

logo_bez_ljp


Dalies:
Tagi

Aktuāli