Jauniešu organizācijas tiksies LJP Vasaras akadēmijā

Vasaras_akademija20.-24.augustā Mālpilī norisināsies Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) Vasaras akadēmija, kurā aicināti piedalīties jauniešu organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, pārstāvji no visas Latvijas.

LJP Vasaras akadēmijā dalībniekiem būs iespēja uzzināt par aktuālāko Jaunatnes politikā Latvijā un Eiropā un tikties ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvjiem. Ar pieredzi jaunatnes politikas jautājumos dalīsies uzaicinātie viesi no Eiropas Jaunatnes foruma, Norvēģijas Bērnu un jauniešu padomes, Somijas Jaunatnes padomes, Eiropas jaunatnes informācijas un atbalsta aģentūras un Austrijas Jaunatnes informācijas centra. Par iespējamo LJP lomu Strukturētā dialoga īstenošanā un Prezidentūras TRIO pasākumos plašāk pastāstīs Lietuvas Jaunatnes padomes pārstāvji. LJP Vasaras akadēmijā tiks organizētas dažādas tematiskās darbnīcas, diskusijas, kā arī ir plānota Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē apvienotās darba grupas tikšanās un LJP dalīborganizāciju pārstāvju sapulce.

Pieteikšanās dalībai LJP Vasaras akadēmijā notiek aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: http://ejuz.lv/akademija. Dalībnieki var pieteikties dalībai atsevišķās LJP Vasaras akadēmijas programmas daļās. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc pieteikumu atlasē priekšroka tiks dota LJP dalīborganizāciju pārstāvjiem, LJP biedru kandidātorganizācijām un dalībniekiem, kas pieteikumā skaidri definēs motivāciju dalībai LJP Vasaras akadēmijā, ar uzsvaru uz ilgtermiņa līdzdalību un ieguldījumu savas organizācijas attīstībā. Pasākuma darba valoda būs latviešu un angļu, bet nepieciešamības gadījumā, tiks nodrošināts tulkojums. Organizatori nodrošina telpas nodarbībām, naktsmītnes, ēdināšanu, materiālus, lektorus/moderatorus, savukārt dalībniekiem pašiem ir jāsedz ceļa izmaksas.

LJP Vasaras akadēmija tiek organizēta projekta „Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana „LJP 2.0” ietvaros, ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Plašāku informāciju par pasākumu var saņemt, sazinoties ar LJP Vasaras akadēmijas koordinatori Agnesi Linteri: agnese.lintere@gmail.com, tālr.28260358. Piesakies dalībai LJP Vasaras akadēmijā un tiekamies, lai pavadītu kopā izglītojošu un aizraujošu laiku!

 SIF_EEZ_logo

LJP Vasaras akadēmija tiek organizēta projekta “Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana „LJP 2.0”” (projekta līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/121/1/NAC/075/2013) ietvaros. Projekts tiek finansēts Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO  fonds” apakšprgorammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

 


Dalies:

Aktuāli