Jauniešu organizācijas aicina Jaunatnes konsultatīvajā padomē iekļaut visu ministriju pārstāvjus

Latvijas Jaunatnes padome (LJP), kas pārstāv 35 jauniešu organizācijas, aptverot vairāk kā 20000 jauniešus visā Latvijā, 27.janvārī ir iesniegusi Izglītības un zinātnes ministrijai iebildumus grozījumiem Ministru kabineta noteikumu Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums" (JKP nolikums) projektā un aicina papildināt  JKP nolikuma 6.punktu, nosakot visu ministriju un jaunatnes politikā iesaistīto pušu dalību Jaunatnes konsultatīvajā padomē.vertik_bez_laukuma_LV

LJP atzinīgi vērtē Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvu sekmēt valsts pārvaldes un jaunatnes  nozares NVO sadarbību, tajā pašā laikā atgādina, ka Jaunatnes politika ir horizontāla politika, tāpēc visu ministriju un iesaistīto pušu dalība Jaunatnes konsultatīvajā padomē ir vitāli svarīga jaunatnes politikas attīstībai. Starpnozaru sadarbības attīstība ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē noteiktajiem mērķiem jaunatnes jomā.

Starpnozaru risinājumi ļauj daudz efektīvāk un ātrāk reaģēt uz jauniem izaicinājumiem, kā arī risināt esošās problēmas, ar ko saskaras jaunieši.

Jaunatnes konsultatīvā padome ir institūcija, kuras kopējais darbības mērķis ir jauniešu labklājības celšana. Būtiski ir apzināties katra sektora pievienoto vērtību, informācijas apmaiņas iespējas, nepieciešamību veidot vienotu skatījumu un iespēju rast vislabākos uz individuālām vajadzībām balstītus risinājumus.

Latvijas Jaunatnes padome ir 1992.gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. LJP sadarbojas ar daudzām organizācijām Latvijā, kuru tiešā vai viena no mērķa grupām ir jaunieši. LJP galvenā darbības joma ir jauniešu interešu aizstāvība nacionālā un starptautiskā līmenī ar mērķi uzlabot jauniešu dzīves līmeni Latvijā.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli