Jauniešu organizācija Tellus

Latvijas Jauniešu organizācija Tellus ir starptautiska un iekļaujoša platforma, kurā darbojas un kuru vada aktīvisti vecuma posmā no 13 līdz 25 gadiem. Tellus kopiena atbalsta savstarpēju pieredzes apmaiņu un prasmju pilveidi, kas ir lielisks atspēriena laukums ikviena jaunieša personīgajā izaugsmē. Tellus mērķi ir veicināt jauniešu integrācijutoleranci un pilsonisko līdzdalību Latvijas un Eiropas līmenī, kā arī sekmēt jauniešu konkurētspēju un iniciatīvu.

Galvenie Tellus darbības virzieni ir Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) Latvijā un prasmju treniņu vadīšana. Tellus ir daļa no EJP starptautiskā tīkla, kas sasniedz vairāk nekā 30 000 lielu jauniešu auditoriju un 1 500 skolu no visas Eiropas.

Group
Asociētie biedri

Aktuāli