Jauniešu organizācija "Nītaureņi"

Biedrība "Jauniešu organizācija "Nītaureņi"" dibināta, lai rīkotu daudzpusīgas un daudzveidīgas aktivitātes jauniešiem Nītaurē un Amatas novadā.

Biedrības darbības virzieni un mērķi ir radīt vidi un priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai; veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot jauniešiem integrēties mūsdienu mainīgajā sabiedrībā; ieaudzināt jauniešos atbildības sajūtu par savas valsts likteni, pilsoņa pienākumu apziņu; veicināt lietderīgu un produktīvu jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot kultūras, sporta, atpūtas pasākumus un labdarības akcijas un iespēju robežās iesaistīties sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā arī bērniem vecumā līdz 12 gadiem.

E-pasts
info@nitaureni.lv
Group
Biedri

Aktuāli