Jaunieši – sabiedrības izpratnes veicinātāji bēgļu jautājumos?

Šā gada septembrī publicētās “Latvijas faktu” aptaujas rezultāti par bēgļu uzņemšanu atklāj, ka jaunieši ir liberālāk noskaņoti par bēgļu uzņemšanu, nekā citas sabiedrības grupas. Lai arī lielākā daļa 69% aptaujāto neatbalsta solidarizēšanos ar pārējām Eiropas valstīm un bēgļu uzņemšanu, 18,1% ir noskaņoti pozitīvi, bet 12,9% nespēj atbildēt.

Liela daļa no tiem, kas pozitīvi noskaņoti bēgļu jautājumos, tostarp jaunieši, 26.oktobrī „Nordic Club House” telpās Rīgā, tikās konsultācijā par risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā. fotoVisas dienas garumā valsts pārvaldes institūciju pārstāvji, nevalstiskās organizācijas (NVO), tostarp Latvijas Jaunatnes padome (LJP) un aktīvi Latvijas iedzīvotāji, kuri vēlas atbalstīt bēgļu uzņemšanu un integrāciju Latvijā, un iesaistīties šo procesu īstenošanā, dalījās pieredzes stāstos, piedalījās septiņās darba grupās, lai meklētu risinājumus dažādām problēmām.

Šajā konsultācijā piedalījās LJP pārstāvis Mārtiņš Šteins, kas aktīvi līdzdarbojās darba grupā par sabiedrības izpratnes veicināšanu. M.Šteins dalījās pieredzē, kas iegūta darbojoties jaunatnes jomā, un uzsvēra LJP gatavību iesaistīties bēgļu jautājumu risināšanā, nodrošinot iespēju caur saviem komunikācijas kanāliem veicināt sabiedrības izpratni, stāstot labo NVO pieredzi darbā ar bēgļiem, informējot par būtiskākajām problēmām un iespējamiem risinājumiem. LJP darba grupā ierosināja apvienot NVO resursus un organizēt dažādu Latvijas NVO komunikācijas cilvēku satikšanos, lai apvienotu spēkus un kopīgi vienotos par iespējām iesaistīties komunikācijas jautājumu risināšanā un sabiedrības izpratnes veicināšanā par bēgļu jautājumiem. Darba grupā izskanēja daudz vērtīgu ideju, kā, piemēram:

  • “izpratnes diskusiju organizēšana reģionos”,
  • “kopīgu pasākumu organizēšana”,
  • “simboliska tēla radīšana bēgļu jautājumos”,
  • “publiskas komunikācijas platformas veidošana NVO darbu bēgļu jomā atspoguļošanai” un citas.

Vairākkārt darba grupā tika uzsvērta jauniešu loma sabiedrības izpratnes veicināšanā, jo jaunieši ir šobrīd pozitīvāk noskaņotā sabiedrības grupa par bēgļu jautājumiem. Diskusijās izskanēja ierosinājums fotoveidot sociālo kampaņu: "šērolaiko un iesaki atbildīgi". Lai tas, ko jaunieši pārpublicē ir objektīva informācija, nevis melu propaganda. Tāpat ir jāizmanto resurss - studenti no trešajām pasaules valstīm, lai veicinātu sabiedrības izpratni un iecietību pret dažādo. Brīvprātīgais darbs un kopīgu aktivitāšu organizēšana ar bēgļiem arī ir ceļš uz izpratnes veicināšanu par bēgļu uzņemšanu un integrāciju Latvijā. Svarīgi būt atvērtiem, iecietīgiem, draudzīgiem un, kopīgi konstatējot problēmas, meklēt tām risinājumus.

Plašāka informācija un visu darba grupu ideju apkopojums un secinājumi drīzumā tiks publicēji Latvijas nevalstisko organizāciju mājaslapās. LJP informēs par 26.oktobra konsultācijā radītājiem risinājumiem, un sabiedrības iespējām turpmāk iesaistīties risinājumu ieviešanā.

Konsultācijas programma: Programma_26102015

Pilsoniskās sabiedrības, biedrību un nodibinājumu, aktīvu cilvēku konsultācijas risinājumiem bēgļu uzņemšanas jautājumu koordinēšanai Latvijā 2015, darba grupās izstrādāto priekšlikumu apkopojums: priekšlikumi_26.10.2015. Divdesmit divi priekšlikumi nav sakārtoti prioritārā secība, visu šo tēmu nozīmīgums ir būtisks. Priekšlikumu apkopojums ir iesniegts Ministru prezidentei L.Straujumai un Iekšlietu Ministrijai, kā arī citām institūcijām.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli