Jaunieši aicināti pieteikties projektā "Latvija PAR Jauniešiem"

Sadaļa

Bieži nevalstiskās organizācijas, pašvaldību un valsts iestādes aicina jauniešus būt aktīviem pilsoņiem, aicina aktīvi iesaistīties vietējos, nacionālos un starptautiskos jaunatnes politikas veidošanas procesos, kā arī bieži jaunieši tiek dēvēti par “nākotnes” nevis pašreizējiem līderiem, bet reti jaunieši, jo īpaši ārpus Rīgas, tiek veiksmīgi iesaistīti savas vietējās kopienas attīstībā un lēmumu pieņemšanā.

Zema jauniešu klātesamība reģionālu un nacionālu problēmu identificēšanā un to risināšanā nozīmē, ka liela daļa jauniešu problēmas, kā arī jauniešiem orientēti risinājumi netiek sadzirdēti. Sabiedrībā kopumā netiek izsvērtas jauniešiem aktuālas problēmas, kā arī netiek veicināta jauniešu izpratne par to kā iesaistīties savas vietējās kopienas un valstiski nozīmīgu problēmu risināšanā.

Tādēļ 5 Latvijas reģionos - Rīgā, Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē un Latgalē - notiks aktivitātes, kuru laikā tiks identificētas jauniešiem svarīgas problēmas un kopā ar ekspertiem un politikas veidotājiem tiks strādāts pie problēmu risinājumu meklēšanas un ieviešanas. Projektā aicināti pieteikties jaunieši vecumā no 15 - 25 gadiem, un īpaša uzmanība tiks pievērsta tam, ka tiek pārstāvēti jaunieši ar mazāk iespējām - jaunieši, kuri iepriekš nav piedalījušies līdzīgās aktivitātēs, jaunieši, kuri dzīvo ģimenēs ar zemiem ienākumiem vai, kuri dzīvo attālākos reģionos un savas dzīvesvietas vai transporta neesamības dēļ nespēj aktīvi iesaistīties dažāda brīvā laikā pavadīšanas aktivitātēs, kuri nāk no mazākumtautību ģimenēm vai jaunieši ar invaliditāti. 

Piesakies projektam šeit.

 

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli