Jaunatnes progresa indeksa pārskats 2021. gadam

Sadaļa

Eiropas Jaunatnes foruma jaunatnes progresa indekss ļauj publiskajam sektoram, tai skaitā pilsoniskās sabiedrības organizācijām, sistemātiski noteikt prioritātes un jauniešu aktuālākās vajadzības, lai mazinātu šķēršļus, ar ko jaunieši saskarās savas labklājības un kvalitatīvas dzīves nodrošināšanā. Šis indekss piedāvā praktiskus un uz pierādījumiem balstītus datus, kas var noderēt pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvībā. 

Jaunatnes progresa indeksa pārskats  iekļauj gan jaunatnes progresa indeksa informāciju, gan rada ieskatu tendencēs, kas ietekmē jaunatni: digitalizācija, COVID-19, mainīgais darba tirgus un sarūkošā pilsoniskā telpa.

Latvija 150 valstu pārskatā par jauniešu progresa indeksa rādītājiem, ir ierindojusies 36. vietā, Lietuva 34. un Igaunija 21. vietā. Veselības un labbūtības rādītāji Latvijā ir zemi (-0,18), savukārt vides kvalitātē ir mazliet virs minimuma (0.98).

Jaunatnes progresa indeksa pārskats 2021 pieejams šeit.

Ārējās vietnes

Aktuāli