Jaunatnes politikas plānošanā ir būtiska starpnozaru sadarbība

konferenceSaeimas deputāti, valdības, Latvijas Jaunatnes padomes (LJP), Latvijas Pašvaldību savienības, nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvji un nozares eksperti 12.augustā notikušajā konferencē “Jaunietis Latvijā 2015-2020”, izvirzīja priekšlikumus, kas iekļaujami Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2015.-2020.gadam.

Jaunatnes politikā būtiska ir starpnozaru sadarbība, uz ko norādīja Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve un Ikšķiles novada jaunatnes lietu speciāliste Agnese Jankuma. LJP prezidente Karīna Vītiņa apliecināja, ka izaicinājumi, ar kuriem saskaras jaunieši nav tikai vecāku un skolas atbildība, jo arī NVO ir liela loma jauniešu attīstībā. Vladimirs Reskājs, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāts izvirzīja priekšlikumu stiprināt LJP, piešķirot patstāvīgu finansējumu vairāku funkciju īstenošanai. „Jaunatnes politika ir starpnozaru joma, tāpēc ir vajadzīga organizācija, kas varētu to pārraudzīt. Šī organizācija varētu būt tieši Latvijas Jaunatnes padome, jo vairākās Eiropas Savienības valstīs jaunatnes padome pilda līdzīgu funkciju”.

Konferences dalībnieki uzsvēra, ka Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajās Jaunatnes politikas pamatnostādnēs liela uzmanība jāpievērš patstāvīgām un dinamiskām pārmaiņām jaunatnes jomā, jāmeklē risinājumi darbam ar motivētiem jauniešiem, jāattīsta paaudžu dialogs, jāatbalsta sadarbība ar uzņēmējiem karjeras izglītības jautājumos, kā arī jāsniedz politisks atbalsts vērtīborientētajām jauniešu organizācijām.

Konference tika rīkota Starptautiskās jauniešu dienas ietvaros, kas katru gadu visā pasaulē tiek atzīmēta 12.augustā. Konferences videoieraksts un prezentācijas ir pieejamas Saeimas mājas lapā.

Projektu atbalsta:
visi_logo


Dalies:

Aktuāli