Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē pārrunā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas iespējas

19.jūnijā Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē, kur galvenā diskusiju tēma bija jauniešu uzņēmējdarbības un uzņēmīguma veicināšanas iespējas. tiksanas

IZM informēja par Jaunatnes konsultatīvās padomes paveiktajiem darbiem, tajā skaitā, norādot, ka Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa meklēs iespējas Eiropas Savienības jaunatnes konferencē “Jauniešu līdzdalības veicināšana Eiropas demokrātiskajā dzīvē” izstrādāto rekomendāciju īstenošanai. LJP ir uzņēmusies vadošo lomu Strukturētā dialoga procesa virzīšanā un diskusijā tika apspriestas turpmākās IZM un LJP sadarbības iespējas.

IZM kopā ar Ekonomikas ministriju gatavojas izstrādāt praktisku plānu, kā veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāve informēja par atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem. Sēdē piedalījās arī biedrības “Go Beyond” un organizācijas “JCI” pārstāvji, kas pastāstīja par viņu aktivitātēm uzņēmējdarbības jomā.

Sēdes praktiskajā daļā ministre Mārīte Seile informēja par pašvaldību jauniešu centru un jaunatnes lietu speciālistu norādītajām aktuālajām problēmām, kas kavē jauniešu uzņēmīgumu un iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Atbilstoši šīm problēmām tika izveidotas četras darba grupas, kurās dalībnieki diskutēja par iespējamiem risinājumiem:

  1. Informācijas trūkums, ideju trūkums. Skolās vairāk ir jāorganizē projektu nedēļas, nepieciešams nodrošināt strukturētu informāciju par biznesa inkubatoriem, par LIAA sniegtajiem atbalstiem jaunajiem uzņēmējiem un jāmudina uzņēmēji biežāk apmeklēt skolas, kā arī jāveido ideju diskusijas starp jauniešiem un uzņēmējiem, nodrošinot atbilstošu vidi diskusijām.
  2. Jauniešu “soft skills” un uzņēmīguma veicināšana. Izglītības iestādēs ir jāizmanto vairāk neformālās izglītības metodes, jāaicina uz skolām nevalstiskās organizācijas, kas informē par uzņēmējdarbības veicinošām aktivitātēm un jauniešiem jādodas pieredzes vizītēs, lai klātienē iepazītos ar darbību.
  3. Jauniešiem trūkst komandas, atbalsta un padoma. Ar skolotāju un lektoru starpniecību jaunieši ir jāinformē par dažādām uzņēmējdarbības iespējām. Tāpat skolās regulāri jāorganizē karjeras dienas, kurās skolēnu vecāki dalās karjeras pieredzē.
  4. Jaunieši nezina, kas ir uzņēmējdarbība. Darba grupa norādīja, ka bērniem uzņēmīgums ir jāattīsta jau sākumskolas un pirmsskolas līmenī, mācot uzņemties atbildību un darot dažādus komandas darbus. Kā risinājums tika minēts biznesa pulciņu veidošana, simulācijas spēles, ekskursijas uz dažādu jomu uzņēmumiem un praktiskas ekonomikas stundas skolās, kurās mācību vielu apvieno ar veiksmīgu uzņēmēju pieredzes stāstiem.

Darba grupu izstrādātos priekšlikumus IZM apkopos un plānos, kā tos ieviest praktiski.

Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība: 19062015_darba_kārtība

visi_logo


Dalies:

Aktuāli