Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde

16.aprīlī Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji piedalīsies Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdē, kurā pārrunās darba kārtībā iekļautos jautājumus: zimuli

  1. ES Jaunatnes konferences rekomendācijām un “Road map” Rīga-Luksemburga.
  2. Jaunatnes konsultatīvās padomes darba grupu paveiktais.
  3. Latvijas Jaunatnes padomes priekšlikumi par jauniešu interešu pārstāvniecību.
  4. Par konceptu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”.
  5. Citi.

Jaunatnes konsultatīvās padomes Jaunatnes organizāciju attīstības un kapacitātes stiprināšanas darba grupas prezentācija: JKP_DG3_160415

Jaunatnes konsultatīvā padome ir institūcija, kuras kopējais darbības mērķis ir jauniešu labklājības celšana. Būtiski ir apzināties katra sektora pievienoto vērtību, informācijas apmaiņas iespējas, nepieciešamību veidot vienotu skatījumu un iespēju rast vislabākos uz individuālām vajadzībām balstītus risinājumus.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli