Jaunatnes konferences "Ievirzi Latgali!" rezultāti

Gatavojoties starptautiskajai konferencei “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”, kas notiks no 5. līdz 7. novembrim Jūrmalā, publicējam  konferences "Ievirzi Latgali!" rezultātus. "Ievirzi Latgali!" tika organizēta ar mērķi apzināt jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu aktivitātes veicināšanā Latgales plānošanas reģionā, kā arī veicināt jaunatnes darbā iesaistīto pušu sadarbību un pieredzes apmaiņu.ievirzi_Latgali

Latgales reģionālās jaunatnes darba konferences “Jaunatnes darba nozīme jauniešu iniciatīvu attīstībā reģionos” rezultāti:

Pārējo reģionu jaunatnes pasākumu rezultāti:

Konferenci "Ievirzi Latgali" organizēja JSPA sadarbībā ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” un biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli