Jaunatnes Attīstības un Sadarbības Multikulturālā apvienība (JASMA)

Biedrība "Jaunatnes attīstības un sadarbības multikulturālā apvienība" nodarbojas ar jaunatnes neformālo izglītību – īsteno vietējus un starptautiskus projektus, sniedz atbalstu jauniešu iniciatīvām, informē par iespējām, piedalās brīvprātīgajā darbā, kā arī rīko dažādus pasākumus: apmācības, kino un galda spēļu vakarus, darbnīcas, pārgājienus un citus pasākumus jauniešiem. Pasākumi lielākoties ir brīvi pieejami un bezmaksas.

E-pasts
jasma@jasma.lv
Group
Biedri

Aktuāli