Jaunatne smaidam

Biedrība "Jaunatne smaidam" dibināta 2005. gadā un tās mērķi ir veicināt Latvijas jaunatnes spējas un prasmes aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, veicināt neformālās izglītības, brīvprātīgā darba un vienaudžu izglītības kā tās neatņemamu sastāvdaļu, attīstību un aktualizēt tās nozīmi vietējās sabiedrības attīstībā, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.

E-pasts
info@jaunatnesmaidam.lv
Grupa
Biedri

Aktuāli