Izsludināts IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkurss organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra IZM Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību”

Konkursa mērķis – sekmēt grūti aktivizējamu jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, tai skaitā mazināt pret jauniešiem vērsto vardarbību un veicināt jauniešu garīgo labklājību, sniedzot atbalstu 10 biedrībām vai nodibinājumiem, kuru aktivitātes vērstas uz darbu ar jaunatni.

Pieejamais finansējums
Vienam projektam maksimāli pieejamais finansējums ir EUR 2400.00.

Organizācijai nav jābūt jaunatnes organizāciju sarakstā. Plašāk par konkursu šeit.

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli