IZM organizēs psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai

Sadaļa

Lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Izglītības un ministrija plāno organizēt supervīzijas pedagogiem, skolēnu vasaras nometnes, kā arī mentālās veselības veicināšanas pasākumus skolām. Šim projektam  kopumā plānots 3,3 milj.eiro liels finansējums Projekta aktivitātes tiks īstenotas līdz pat gada beigām.

Covid-19 pandēmija un valstī noteiktie drošības pasākumi saslimstības ierobežošanai, attālinātais skolēnu mācību un vecāku darba process, ir atstājuši ietekmi uz bērnu un ģimenes emocionālo labsajūtu, mentālo veselību, skolēnu mācību rezultātiem, kā arī radījuši lielu slodzi daudziem vecākiem, kuri apvienojuši darbu ar bērnu pieskatīšanu. Savukārt pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem nācies ilgstoši pielāgoties noteiktajiem ierobežojumiem, mainot ikdienas ritmu un meklējot optimālus risinājumus mācību procesa nodrošināšanai pastāvošo ierobežojumu ietvaros, kā arī atbalsta organizēšanā un sniegšanā bērniem. 

Šodien, 2021. gada 27. maijā, valdība izskatīja IZM sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem 2021.gadā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”, atbalstot ministrijas piedāvātos risinājumus par atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai, supervīzijām pedagogiem un mentālās veselības veicināšanas pasākumiem skolā.

Projektā paredzēts atbalsts pārbaudītām un starptautiski plaši pielietotām aktivitātēm, kuras sniedz nozīmīgu pienesumu psihoemocionālās kompetences stiprināšanai, kā arī kompensē attālināto mācīšanās laiku, tādējādi mazinot Covid-19 pandēmijas negatīvās sekas uz bērnu un pedagogu mentālo veselību un spēju iekļauties izglītības procesā turpmāk.

Vairāk par projekta aktivitātēm šeit.

Ārējās vietnes

Aktuāli