IZM aicina pašvaldības uz tikšanos "Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībās"

Šā gada oktobrī un novembrī visā Latvijā tiek organizētas tikšanās “Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībās”, lai veiktu skaidrojošu darbu pašvaldību lēmumu pieņēmējiem, vietējiem speciālistiem un jauniešiem par darbu ar jaunatni un tā plānošanas nozīmi, kā arī sniegtu labās prakses piemērus darba ar jaunatni īstenošanā vietējā līmenī un ieskicētu iespējamos darba ar jaunatni attīstības scenārijus.

Ja vēlaties, lai tikšanās notiek tieši Jūsu pašvaldībā, līdz 22.oktobrim tiksanaspiesakieties, aizpildot intereses pieteikumu anketu. Jo īpaši ceram uz to pašvaldību atsaucību un vēlmi sadarboties, kur darbs ar jaunatni nav plaši attīstīts. Arī ikviens jaunietis, organizācija vai iestāde var pieteikt savu pašvaldību dalībai pasākumos.

Tikšanās programma.

Aicinām vienkopus sanākt pašvaldību vadītājus, deputātus un darbiniekus, pašvaldību iestāžu vadītājus un darbiniekus, vietējo nevalstisko organizāciju vadītājus un biedrus, jauniešus – gan skolēnus, gan studentus, gan strādājošos jauniešus, lai pie viena galda pārrunātu aktuālos jautājumus darba ar jaunatni plānošanas un attīstības jomā Latvijā, identificētu galvenos izaicinājumus, uzzinātu vairāk par iespējām piesaistīt finansējumu dažādām iniciatīvām un vienotos par kopīgu darbu jaunatnes jomā.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam ietvaros tikšanās organizē Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) biedrorganizāciju “Jaunatnes līderu koalīcija”. Tikšanās piedalīsies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, LJP un citu nevalstisko organizāciju un valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji.

Organizatori sniedz atbalstu tikšanās norisei, tiek nodrošinātas kafijas pauzes un, nepieciešamības gadījumā, tiek sniegts atbalsts dalībnieku nokļūšanai uz/no tikšanās.

Tikšanās norises vietas, laiks un kopējais tikšanās skaits tiks precizēts pēc pieteikšanās noslēguma, visiem interesentiem nosūtot papildus informāciju. Ja rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija” - proj[at]inbox.lv, 29209607.

 izm2  logo jspa logo_ljp


Dalies:

Aktuāli