Ir parakstīts pirmais līdzdarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju

20160412_15304212.aprīlī Strukturētā Dialoga Nacionālās darba grupas sēdes laikā Latvijas Jaunatnes padome parakstīja līdzdarbības līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Sadarbība starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) jaunatnes politikas jomā, jauniešu līdzdalības veicināšanā un jauniešu un jaunatnes nevalstisko organizāciju interešu pārstāvēšanā pēdējos gados ir bijis ļoti intensīva un kvalitatīva un šāda līguma parakstīšana ir loģisks sadarbības turpinājums. Līdzdarbības līguma parakstīšana ir papildus motivācija IZM un LJP sadarboties vēl ciešāk un veidot kvalitatīvu dzīves vidi jauniešiem Latvijā.

Līdzdarbības līgums ir noslēgts līdz šī gada 25.novembrim un paredz sekojošu uzdevumu izpildi no LJP puses:
– organizēt Strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumus http://ljp.lv/category/strukturetaisdialogs/;
– organizēt jauniešu aptauju par jaunatnes politikas nozarē izvirzītājām prioritātēm Strukturētā dialoga ietvaros;
– organizēt fokusgrupu diskusijas par Strukturētā dialoga jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm dažādos Latvijas plānošanas reģionos;
– sagatavot jauniešu viedokļu apkopojumu ziņojuma veidā attiecībā uz Strukturētā dialoga jaunatnes politikas nozarē izvirzītajām prioritātēm;
– sagatavot atskaites par notikušajām aktivitātēm un mediju monitoringu;
– sniegt atzinumus par Eiropas Savienības un Eiropas Padomes dokumentiem, apkopojot jauniešu viedokļus no Pilnvarotās institūcijas dalīborganizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni un nav Pilnvarotās institūcijas dalīborganizācijas;
– nodrošināt Latvijas jauniešu interešu pārstāvniecību Eiropas Jaunatnes Forumā;
– nodrošināt Pilnvarotās institūcijas kā oficiālā partnera pārstāvniecība Jauniešu Garantijas ieviešanā;
– nodrošināt jauniešu interešu pārstāvniecību Eiropas Sociālā Fonda un Kohēzijas fondu kritēriju skaņošanā.

“ Latvijā ir daudzas nevalstiskas organizācijas, kas savā pastāvēšanas laikā ir ieguvušas nenovērtējamu pieredzi, var sniegt ekspertīzi savā darbības jomā un ir ļoti atvērtas dažāda veida sadarbībai un iniciatīvām. No LJP puses noteikti centīsimies attaisnot doto iespēju sadarboties ciešāk un ļoti ceram, ka šāda pieredze kļūs par ierastu praksi ne tikai IZM, bet visas valsts pārvaldes darbībā.”, Inese Šubēvica, LJP izpilddirektore.

logo_bez_ljplogo_ljp_par_aktivu_jaunatni-02


Dalies:

Aktuāli