Informatīvs palīgmateriāls brīvprātīgā darba organizētājiem darbam ar jauniešiem

Šā gada 1.janvārī spēkā stājās Brīvprātīgā darba likums. Jau likuma izstrādes gaitā LJP atbildīgajai Saeimas apakškomisijai norādīja uz dažādiem aspektiem, kas nav skaidri, kas ierobežos jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā un kas būtu precizējami (piemēram, nepilngadīgo jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā mācību laikā, brīvprātīgo apdrošināšana, brīvprātīgā darba uzskaite un citi jautājumi). Diemžēl, lielākā daļa lēmumu pieņēmēji nevēlējās ieklausīties mūsu iebildumos un likums tika pieņemts esošajā redakcijā http://likumi.lv/ta/id/275061­brivpratiga­darba­likums . Jau pagājušā gada novembrī, paredzot, ka likuma ievērošana radīs dažādus ierobežojumus jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā (jo īpaši nepilngadīgo jauniešu), LJP aizsāka plašāku diskusiju par likuma piemērošanu, nepieciešamo skaidrojumu. 5 mēnešu garumā esam sazinājušies ar virkni valsts institūcijām, lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, kas nodarbina brīvprātīgā darba organizētājus. Diemžēl, ne uz visiem jautājumiem atbildes ir saņemtas. Neskatoties uz to, LJP nodod lasītājiem Informatīvu palīgmateriālu brīvprātīgā darba organizētājiem darbam ar jauniešiem pirmo redakciju. Aicinām iepazīties ar šo materiālu ikvienu, kas turpina ikdienas darbā iesaistīt brīvprātīgos! Priecāsimies par komentāriem, papildinājumiem, jautājumiem un ieteikumiem, lai varam visi kopā attīstīt šo materiālu kā labu resursu ikvienam, kas ieinteresēts brīvprātīgā darba attīstībā.

Informatīvs palīgmateriāls brīvprātīgā darba organizētājiem darbam ar jauniešiem pievienots zemāk (materiāls tiks papildināts, atbilstoši saņemtajām atbildēm no valsts institūcijām, ieteikumiem un komentāriem, šajā vietnē uzturot aktuālo informatīvā palīgmateriāla redakciju)

Saistošo dokumentu paraugi pieejami zemāk. 

Attēls no http://www.lvportals.lv/visi/likumi-prakse/278624-brivpratiga-darbam-bu…

Atbalstītāji

Aktuāli