Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts
Atdalīt ar komatu

Darbnīca par Līdztiesību

ANO Jauniešu Delegātu programma aicina piedalīties darbnīcā par dzimumu līdztiesību, kas norisināsies tiešsaistē, 21. decembrī 16:00. Diskusijas mērķis ir aktualizēt ar dzimumu saistītās problēmas Latvijā un nonākt pie jauniešu skatījumā galvenajiem problēmjautājumiem un to iespējamiem risinājumiem ekonomikas, politikas un sociālajā sfērā.

Attālināts atbalsts šajā izaicinošajā laikā

"Papardes zieds” ir pielāgojies šī brīža apstākļiem un piedāvā attālinātas tiešsaistes nodarbības un psihologa konsultācijas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Attālinātās tiešsaistes nodarbības ir gan par seksuālo un reproduktīvo veselību, gan atkarību profilaksi, gan psihisko veselību. Savukārt, psihologa konsultācijas ir iespēja drošā vidē bez nosodījuma vai vērtējuma tikt uzklausītam un tā ir iespēja saņemt nepieciešamo palīdzību problēmu risināšanā.

Ievadseminārs skautismā un gaidismā pieaugušajiem

7. decembrī plkst. 19:00 notiks seminārs, kura mērķis ir iepazīstināt ar skautismu un gaidismu Latvijā, ar “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” (LSGCO) darbību un sniegt informāciju par jaunu skautu un / vai gaidu vienību dibināšanu vai pulciņu vadīšanu pie esošajām vienībām.

Aicina jauniešus piedalīties "Taskforce" konferencē

Klubs ‘’Māja’’ aicina jauniešus piedalīties ‘’Taskforce’’ konferencē, kas norisināsies Zoom vidē 20. februārī 2021.gadā no plkst.10:00 līdz 20:00. Konferences laikā dalībnieki varēs paust savu viedokli par starptautisko sadarbību valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju līmenī.

Tiešsaistes konference “Ielu sports un e-sports pret COVID-19”.

Š.g.15.decembrī, Eiropā lielākā ielu sporta kustība “Ghetto Games”, īstenos ceturto starptautisko ielu sportam veltīto konferenci “Ielu sports un e-sports pret COVID-19”. Šogad konference norisinās interneta vidē un būs veltīta tēmām, kas saistītas ar šī laika izaicinājumiem un iespējām sportā, e-sporta attīstību un nākotnes tendencēm.

Aktuāli