Uzsaukums jaunatnes organizācijām - jauniešu enerģijas izlādes veidu apkopošana

Sadaļa

Aktīvo Iedzīvotāju Fonda (AIF) projekta "LJP.3.0" ietvaros tiek veidota kampaņa, kuras mērķis ir palielināt finansējumu jaunatnes jomai. Lai to izdarītu, mums nepieciešams pierādīt lēmuma pieņēmējiem, ka, ieguldot jauniešos TAGAD, mēs iegūsim lielākus ieguvumus NĀKOTNĒ. Latvijas Jaunatnes padome lūdz Latvijas jaunatnes organizācijas iesūtīt piemērus pozitīviem jauniešu enerģijas izlādes veidiem. Anketa piemēru iesniegšanai atrodama te.

Iesniegtie piemēri tiks apkopoti topošajā projekta mājaslapā un būs par pamatu, lai parādītu, cik daudz jaunieši var izdarīt, ja tiem blakus ir spēcīgas organizācijas! 

 

 

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli