LJP meklē kolēģi - Interešu aizstāvības speciālistu!

Bērnu līdzdalības novērtējuma Nacionālais ziņojums

Bērnu līdzdalības novērtējuma Nacionālais ziņojums

Latvijas Bērnu labklājības tīkls laikā no 2017. gada aprīļa līdz decembrim sadarbībā ar Eiropas Padomi (EP) un Labklājības ministriju (LM) īstenoja projektu “Eiropas Padomes Bērnu līdzdalības novērtēšanas rīka ieviešana”. Projekta ietvaros tika analizēti nozaru normatīvi un politikas plānošanas dokumenti, pētījumi un citi būtiski informācijas avoti... Lasīt vairāk

LJP pārstāvis apstiprināts NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejā

LJP pārstāvis apstiprināts NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejā

22.decembrī tika apstiprināts Nevalstisko organizāciju (NVO) fonda stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvs, kurā Latvijas Jaunatnes padomi (LJP) pārstāvēs tās izpilddirektore Inese Šubēvica. NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekļi, NVO fonda stratēģiskās plānošanas komitejas sastāvam kopā izvirzīja 10 pārstāvjus,... Lasīt vairāk

Atskats uz LJP tikšanos Kārsavas, Smiltenes, Ropažu, Sējas, Alsungas un Aglonas novadu pašvaldībās

Atskats uz LJP tikšanos Kārsavas, Smiltenes, Ropažu, Sējas, Alsungas un Aglonas novadu pašvaldībās

Valsts svētku mēnesī, novembrī Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LJP biedrorganizācijas "Jaunatnes līderu koalīcija" organizētajās tikšanās „Darba ar jaunatni plānošana pašvaldībās”, kas notika dažādās Latvijas pašvaldībās – Kārsavā, Smiltenē, Ropažos, Sējā, Alsungā un Aglonā. Tikšanās tika organ... Lasīt vairāk

Latvijas Jaunatnes padome izsaka atbalstu Mārītei Seilei

Latvijas Jaunatnes padome izsaka atbalstu Mārītei Seilei

Latvijas Jaunatnes padome (LJP), kas pārstāv 33 jauniešu organizācijas no visas Latvijas, kurās darbojas vairāk kā 20 000 jauniešu vecumā no 13-30 gadiem, izsaka atbalstu Mārītei Seilei, kā Izglītības un zinātnes ministrei, darba turpināšanai Ministru kabinetā. M.Seile ir aktīvi piedalījusies darba ar jaunatni virzīšanā, ar atbildību un aizrautību... Lasīt vairāk

Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē LJP informē par Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferences secinājumiem

Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē LJP informē par Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferences secinājumiem

10.novembrī Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) pārstāvji piedalījās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas sēdē, kurā sniedza prezentāciju par jaunatnes politisko līdzdalību un Strukturētā dialoga IV cikla noslēguma konferences secinājumiem un rekomendācijām. Sēdē piedalījās Izglītības un... Lasīt vairāk

Atskats uz Rīgas Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes sēdi

Atskats uz Rīgas Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes sēdi

9.novembrī notika kārtējā Rīgas Jaunatnes organizāciju konsultatīvās padomes (JOKP) sēde, kurā piedalījās arī Latvijas Jaunatnes padomes viceprezidents Mārtiņš Šteins. M.Šteins sēdē rosināja aktualizēt prioritāti par nevalstisko organizāciju (NVO) kapacitātes stiprināšanu gan ar finansējumu, gan ar telpām. Reizi mēnesī informēt pārējās organizācija... Lasīt vairāk

Saeimā tiek skatīts likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā"

Saeimā tiek skatīts likumprojekts "Grozījumi Jaunatnes likumā"

11.novembrī, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tiks izskatīti likumprojekta "Grozījumi Jaunatnes likumā" (Saeimas reģ.nr. 263/Lp12) pirms otrā lasījuma iesniegtie priekšlikumi. Latvijas Jaunatnes padome (LJP) aicina ikvienu nevalstisko organizāciju un pašvaldību sekot līdzi plānotajām izmaiņām "Jaunatnes likumā". Ja Jums ir priekšli... Lasīt vairāk

LJP Memoranda padomes sēdē rosina diskusiju par jauniešu iespēju veicināšanu politiskai līdzdalībai

28.oktobrī, Ministru Kabineta (MK) Zaļajā zālē, plkst.11.00 notiks kārtējā nevalstisko organizāciju (NVO) un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) iepazīstinās klātesošos ar Strukturētā dialoga īstenoto aktivitāšu rezultātiem un Eiropas Savienības jaunatnes konferences izstrādātajām rekomendācijām ja... Lasīt vairāk

LJP apspriež konceptuālo ziņojumu „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”

LJP apspriež konceptuālo ziņojumu „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”

21.oktobrī, Latvijas Jaunatnes padome (LJP) piedalījās sabiedriskajā apspriedē par konceptuālo ziņojumu „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi” , kas norisinājās Kultūras ministrijā. Pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām (NVO), Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) un Kultūras ministrijas (KM) apsprieda "NVO fonda" virzību,... Lasīt vairāk

Aktuāli