STRUKTURĒTĀ DIALOGA V cikla konsultācijas Rīgas plānošanas reģionā „Kafija ar politiķiem”.

logo_KafijaArPolitikiemV cikla kopīgā tēma: veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā – gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai.

2016.gada 19.maijs no plkst.14:20 līdz 17:20, Reģionālais attīstības centrs „RATS”, Jaunpils. Pieteikšanās: baiba.rasa@jaunpils.lv, Tel: 63180960, Baiba Rasa.

2016.gada 25.maijs no plkst.10:20 līdz 13:20, Kandavas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "NAGLA", Kandava. Pieteikšanās: janakaslaja@inbox.lv, Tel: 20210717, Jana Kašlaja.

2016.gada 27.maijs no plkst. 13:20 līdz 16:20, Limbažu jauniešu centrs, Limbaži. Pieteikšanās: simona.putnina@limbazi.lv, Tel: 26164449, Simona Putniņa.

Aicinām piedalīties jauniešus, politikas veidotājus un īstenotājus, organizāciju pārstāvjus, lai diskutētu par jauniešiem aktuāliem jautājumiem novadā.

Kā notiek “Kafija ar politiķiem”?
Pasākuma “Kafija ar politiķiem” formāts dod iespēju jauniešiem tikties ar lēmumu pieņēmējiem un runāt par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī. Pasākums jauniešiem paver iespējas izzināt vietējo pašvaldību iespējas īstenot jauniešu idejas arī reģionālā un nacionālā līmenī.
Pasākumā būs iespējas izteikt arī savu viedokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem jaunatnes jomā, kā arī meklēt risinājumus to sasaistei ar aktualitātēm, kas Latvijā īstenojamas vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Galvenie konsultāciju jautājumi:

  1. Kas jauniešiem palīdzētu satuvināties un veidot uzticēšanos cilvēkiem ar atšķirīgu kultūru, sociālo, ekonomisko, reliģisko un etnisko piederību, vecumu, dzimumu?
  2. Ko vajadzētu darīt, lai nepieļautu dažādu jauniešu grupu stigmatizāciju/apzīmogošanu un sniegtu tiem vienādas iespējas sabiedrībā?
  3. Kas veicina jauniešu piederības izjūtu vietējai kopienai, sabiedrībai, Eiropai?
  4. Kādas kompetences jauniešiem varētu palīdzēt saskaroties ar sarežģītām situācijām?
  5. Kādi faktori var veicināt vai kavēt jaunieša pašizziņas procesu? Kas būtu nepieciešams, lai jaunietis pilnībā realizētu savu potenciālu un palīdzētu citiem realizēt savējo?

Pasākumus organizē Latvijas Jaunatnes Padome (LJP) sadarbībā ar Rīgas reģiona koordinatoru „Baltijas Reģionālo fondu”. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet LJP mājas lapā www.ljp.lv Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar Rīgas reģiona koodinatori Gintu Salmiņu, T.29256888, E-pasts: ginta.salmina@gmail.com

Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.

Baltijas_Regionalais_Fondslogucu_rinda


Dalies:
Tagi

Aktuāli