Strukturētā Dialoga reģionālo koordinatoru kontakti

Rīgas plānošanas reģions:
Nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds"
Ginta Salmiņa
Tālr. 29256888
E-pasts: ginta.salmina@gmail.com

Vidzemes plānošanas reģions:
BJC "Dari Vari"
Edgars Muktupāvels
Tālr. 27566777
E-pasts: info@darivari.lv

Valmieras novada fonds
Ansis Bērziņš
Tālr. 26136756
E-pasts: ansis.berzins@vnf.lv

Zemgales plānošanas reģions:
Jēkabpils NVO resursu centrs
Lāsma Zēberga
Tālr. 28753332
E-pasts: lasma_zeberga@inbox.lv

Zemgales NVO Centrs
Uldis Dūmiņš
Tālr. 29802373
E-pasts: uldis@zemgalei.lv

Biedrība "Jaunatne smaidam"
Renārs Manuilovs
Tālr. 28663569
E-pasts: info@jaunatnesmaidam.lv

Latgales plānošanas reģions:
Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs
Iluta Kriškijāne
Tālr. 26364925
E-pasts: iluta.kriskijane@gmail.com

Kurzemes plānošanas reģions:
Saldus jauniešu dome "Es un mēs"
Rudīte Muraševa
Tālr. 26158508
E-pasts: rudite.muraseva@saldus.lv

Kurzemes NVO atbalsta centrs
Inese Siliņa
Tālr. 29811722
E-pasts: inese@kurzemesnvo.lv

logo_bez_ljplogo_ljp_par_aktivu_jaunatni-02


Dalies:

Aktuāli