Strukturētā dialoga nacionālās konferences materiāli. Fotoreportāža.

No 26. līdz 27.februārim, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) rīkoja Strukturētā dialoga nacionālo konferenci, kurā  piedalījās 115 jaunieši, pašvaldību pārstāvji (deputāti, darbinieki), jaunatnes darbinieki, plānošanas reģionu pārstāvji, Saeimas deputāti, ministriju pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darba pētnieki u.c. interesenti. sd

Konferences galvenā tēma bija jauniešu iespēju veicināšana politiskai līdzdalībai. Konferences laikā tika prezentēti strukturētā dialoga Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un Rīgas reģionālo konsultāciju secinājumi, un izstrādātas rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai nacionālajā un Eiropas līmenī.

Konferences prezentācijas:

Konferenci organizēja Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem. Konference organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.

SD_logo_finansetaji EU_cofunded


Dalies:

Aktuāli