Strukturētā dialoga konferences rezultāti

Šā gada 7.oktobrī, ES Mājā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) rīkoja konferenci „Strukturētais dialogs un starpinstitucionālā sadarbība jaunatnes politikas attīstībai”, kurā piedalījās valsts institūciju, pašvaldību, jauniešu organizāciju pārstāvji un jaunatnes lietu speciālisti no visas Latvijas. Konferences dalībnieki iepazinās ar aktuālo informāciju par Strukturēto dialogu (SD), jauniešu politisko līdzdalību un starpinstitucionālo sadarbību. Dalībnieki grupās diskutēja un sagatavoja priekšlikumus jaunatnes politikas attīstībai. SD_plakats

Konferences materiāli:

Par Strukturētā dialoga plānotajām diskusijām un citām aktualitātēm, seko informācijai LJP mājas lapas sadaļā Strukturētais dialogs un sociālajos medijos:

 

Konference tiek organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”, Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU_cofundedlogo_rindalogo


Dalies:

Aktuāli