Sociālais kapitāls – kontaktu loks un saturs

SOCAPBiedrības "Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) Jaunatnes darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti un jauniešu līderi 15.janvārī piedalījās interaktīvās apmācībās “Sociālā kapitāla attīstības rīki”, ko organizēja biedrība “Sociālais inovācijas centrs” sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi (LJP). Apmācībās bija iespēja uzzināt, kāda ir sociālā kapitāla vērtība ekonomikā un attīstības rīki, diskutēt kā labāk attīstīt sociālo kapitālu jaunatnes jomā, attīstīt sociālo kapitālu starp-personu līmenī un veidot sev aktuālu plānu sociālā kapitāla attīstībai.
Apmācības tika organizētas projekta “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs” (SOCAP) ietvaros.
Projektu īsteno biedrība “Sociālais inovāciju centrs” sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi un partneriem no Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas.
Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas „EIROPA PILSOŅIEM” (2014­2020) atbalstu. Projekta ietvaros tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešiem un jaunatnes līderiem gan Latvijā, gan partneru valstīs. Plašāka informācija par projektu: šeit

Pasākuma dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas atzina, ka “Jo dziļāk iet iekšā tēmā, jo sociālā kapitāla tēma kļūst saprotamāka un nozīmīgāka ikdienas darbā ar jauniešiem”.
Paldies par dalīšanos ar interesantiem faktiem un atziņām doktorei Ilonai Baumanai – Vītoliņai (prezentācija). Ja vēlaties uzzināt vairāk un no citiem aspektiem par sociālo kapitālu, iepazīstieties ar ieteicamo literatūras sarakstu.
Projekta ietvaros jauniešiem ir iespēja līdzdarboties, piesakot savus darbus par jauniešu līdzdalības veidiem un piemēriem izvērtēšanai www.civicyouth.eu un pavasarī piedalīties pasākumos projekta partneru valstīs.

Ja rodas kādi papildus jautājumi, raksti ljp@ljp.lv.

logo_rinda


Dalies:

Aktuāli