SD IV cikls

Strukturētā Dialoga IV cikla tēma bija: "Jauniešu iespēju veicināšana politiskajai līdzdalībai".

2014.gadā sākot ar Itālijas prezidentūru nedaudz mainījās strukturētā dialoga procesa formāts. Līdz šim katras prezidējošās valsts laikā tika izstrādātas vienotas rekomendācijas, kas tika rezultātā formulētas kā ES Padomes rezolūcija. Tika nolemts, ka vienotās rekomendācijas kā ES Padomes rezolūcija tiks apstiprinātas 18 mēnešu darba cikla noslēgumā, noslēdzoties visu “trio” valstu ES Padomē prezidentūrai.

IV cikla laikā tika noorganizēti 34 pasākumi, kuri kopā vienoja vairāk kā 700 jauniešus un lēmumu pieņēmējus no visas Latvijas.

SD IV

Atskats uz konferenci Romā

Atskats uz konferenci Rīgā

Atskats uz konferenci Luxemburgā

Atbalstītāji
Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli