Sākusi darboties interneta platforma Youth Wiki

Kas ir Youth Wiki?

Youth Wiki ir tiešsaistes platforma, kurā tiek sniegta informācija par Eiropas valstu Jaunatnes politiku. Tās galvenais mērķis ir atbalstīt uz pierādījumiem balstītu Eiropas sadarbību jaunatnes jomā. Tas tiek panākts sniedzot informāciju par valsts jaunatnes politiku - lietotājiem draudzīgā un nepārtraukti atjaunotā veidā  - pēc jaunās Eiropas sadarbības programmas jaunatnes jomā 2010.-2018. Gadam (ES jaunatnes stratēģija) pieņemšanas.

Vispārējais mērķis ir palīdzēt Eiropas Komisijai un dalībvalstīm pieņemt lēmumus, sniedzot informāciju par situāciju reformu un iniciatīvu jomā. Kvalitatīvās informācijas vākšana arī ļauj apmainīties ar informāciju un inovatīvām pieejām un var pamatot vienaudžu mācību pasākumus.

Šobrīd Youth Wiki piedalās 27 valstis. 

Kāds ir Youth Wiki lapas saturs?

Youth Wiki saturu nosaka Eiropas Komisijas un dalībvalstu noteiktas politikas prioritātes saistībā ar Eiropas sadarbību jaunatnes jomā.

Jo īpaši saturs tiek izstrādāts, lai atbalstītu nozīmīgas Eiropas līmeņa saistības un politikas virzību ES jaunatnes stratēģijā noteiktajās jomās.

Informāciju sniedz un katru gadu atjaunināta nacionālie korespondenti (NC), kurus ieceļ katras iesaistītās valsts valdības. Saturs ir kvalitatīvs un ļauj analizēt reformas un politikas virzienus iesaistītajās valstīs.

Galvenais informācijas avots ir oficiāli dokumenti, kuru izcelsme ir valstu augstākā līmeņa iestādes jaunatnes jomā, t.i., iestādes, kas atbildīgas par jaunatnes politiku katrā valstī.

Nacionālie korespondenti atsaucas arī uz pētījumiem, apsekojumiem, analīzēm vai novērojumiem/novērtējumiem, ko veic valsts iestādes vai kas pasūtīti pētniecības centriem, ekspertiem, ideju laboratorijām utt.

Nacionālie apraksti ļoti reti ziņo par valstu datiem un statistiku, jo tos bieži savāc, izmantojot katrai valstij raksturīgas metodoloģijas, kuru rezultātus var saprast tikai valsts kontekstā.

Oficiālā lapas atklāšana notiks konferencē Briselē 12. decembrī pl. 14.30 pēc Briseles laika un to būs iespējams vērot tiešraidē. 

Atbalstītāji

Aktuāli