Sākušās jauniešu reģionālās konsultācijas “Kafija ar politiķi” Strukturētā dialoga ietvaros

Kafija otrais25. aprīlī sākās Latvijas Jaunatnes padomes un Eiropas Savienības organizētā jauniešu Strukturētā dialoga ietvaros paredzētās V cikla reģionālās konsultācijas ar nosaukumu “Kafija ar politiķi”. Uz šiem pasākumiem aicināts ikviens jaunietis, politikas veidotājs un īstenotājs, kā arī organizāciju pārstāvis, lai izteiktu viedokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem jaunatnes jomā, kas Latvijā risināmi vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī.
V cikla tēma Eiropā ir “Veicināt visu jauniešu iesaisti dažādā, vienotā un iekļaujošā Eiropā” ar moto “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”. Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa pērn vienojās, ka V ciklā būtiski ir gan iesaistīties Eiropas Jaunatnes politikas veidošanā, gan turpināt iesākto darbu jaunatnes politikas attīstības jomā nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī.
To īstenojot, 26.februārī Jelgavā Strukturētā dialoga V cikla atklāšanas konferencē sadarbības partneri vienojās kā prioritāros virzīt ar mācību procesa kvalitāti (saturs, apjoms, pieejas u.c.) saistītos jautājumus, nenovērtējot par zemu citus jautājumus, par kuriem ir vērts aizdomāties ikvienam.
Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību jaunatnes darbiniekus, jaunatnes politikas veidotājus pašvaldību un valsts līmenī aizdomāties par aktuāliem jautājumiem, meklēt tiem labākos risinājumus un līdzdarboties pasākumu īstenošanā jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Reģionālās konsultācijas ar 25. aprīli norisināsies Rūjienā, Priekuļos, Liepnā, Kuldīgā, Pāvilostā, Saldū, Ventspilī, Dobelē, Jelgavas novadā, Bauskas novadā, Iecavā, Viesītē, Zasā, Krustpilī, Preiļos, Ilūkstē, Rēzeknē, Daugavpils novadā un citviet Latvijā.

[caption id="attachment_3697" align="alignleft" width="2000"]Pasākumu norises vieta un laiks var mainīties. Pasākumu norises vieta un laiks var mainīties.[/caption]

Reģionālo koordinatoru kontaktus varat atrast šeit.
Aktuālajiem pasākumu norises datumiem sekojiet līdzi LJP twitter kontā LJP_lv vai LJP mājas lapā www.ljp.lv.
Pasākuma “Kafija ar politiķiem” formāts dod iespēju jauniešiem tikties ar lēmumu pieņēmējiem un runāt par jauniešiem aktuāliem jautājumiem vietējā līmenī. Pasākums jauniešiem paver iespējas izzināt vietējo pašvaldību iespējas īstenot jauniešu idejas arī reģionālā un nacionālā līmenī.
Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansētā projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.
Projekts tiek īstenots laikā no 01.09.2015. līdz 01.08.2017. visa Latvijā.

logucu_rinda


Dalies:
Tagi

Aktuāli