Saeimā izskata grozījumus Jaunatnes likumā

29.septembrī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja likumprojektu „Grozījumi Jaunatnes likumā” Nr.263/Lp12, paredzot veikt grozījumus likuma 9. un 10.pantam, kas saistīti ar jauniešu brīvprātīgā darba veikšanu:

1.Izteikt 9.panta tekstu  šādā redakcijā: „Jauniešu brīvprātīgais darbs  tiek organizēts  saskaņā ar Brīvprātīgā darba likumu.”.

2.Izslēgt 10.pantu. Likums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.”

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu par to, ka Jaunatnes likumā ir būtiski atstāt 9.panta pirmo daļu –

Jauniešu brīvprātīgais darbs ir orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina viņu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.”, kas nosaka jauniešu brīvprātīgā darba filozofiju, un tas nav atrunāts Brīvprātīgā darba likumā.

Likumprojekts un tā anotācija ir pieejama šeit.

visi_logo


Dalies:

Aktuāli