Reģionālā foruma "Jaunatnes stratēģija pašvaldībās" ideju un priekšlikumu apkopojums

downloadReģionālais forums „Jaunatnes stratēģija pašvaldībās” tika organizēts 2016.gada 12.-13.maijā viesu namā Turbas, Ikšķiles novadā ar mērķi apzināt situāciju un attīstīt prasmes jaunatnes politikas dokumentu izstrādē pašvaldībās, kā arī uzklausītu Latvijas un kaimiņvalstu labās prakses piemērus un veidotu kontaktus nākotnes sadarbībai.
Forums tika organizēts pēc tam, kad tika publicēts LR Izglītības un zinātnes ministrijas pētījuma SITUĀCIJAS IZPĒTE PAŠVALDĪBĀS UN DARBA AR JAUNATNI ATTĪSTĪBAS MODEĻU IZSTRĀDE” rezultātu ziņojums.
Forumā piedalījās 100 dalībnieki – pašvaldību vadītāji, domju deputāti un citu amatu pārstāvji, jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, NVO un Eiropas Parlamenta pārstāvji, ministriju pārstāvji un jaunieši no visiem Latvijas plānošanas reģioniem un vairāk nekā 30 Latvijas novadiem, t.sk. no Rīgas un Rīgas rajona, Jūrmalas, Gulbenes un Preiļu novada, Saldus, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada, Lielvārdes un Ikšķiles novada, Liepājas un Siguldas, Salaspils un Brocēnu novada, Kalupes pagasta un Skrundas novada, Jaunpils un Tērvetes novada, Balviem un Aizkraukles, Jēkabpils un Daugavpils, Viļakas un Olaines novada, Ogres un Kuldīgas novada, Salacgrīvas un Kandavas novada, Madonas un Dobeles, Aglonas un Cēsis, Ropažiem u.c.

"Mans šodienas secinājums - Latvijā vajadzīga "rekomendāciju ieviešanas ministrija" vai kas līdzīgs! Īpaši jaunatnes jomā. Šo secinu pēc pēdējā reģionālajā forumā "Jaunatnes stratēģija pašvaldībās" izstrādāto rekomendāciju izlasīšanas, no kurām daudzas ir ļoti vērtīgas, no kurām daudzas atgriežas jau no iepriekšējiem forumiem. Rekomendācijas darba uzlabošanai ir gana, kā tās visas ieviest un vēl nodrošināt vienmērīgu attīstību valsts mērogā, tas ir daudz grūtāks uzdevums. Viens no risinājumiem varētu būt daudz lielāks kopējais valsts finansējums jaunatnes politikas valsts programmai, kas būtu rekomendāciju ieviešanas virzītājspēks.
Nākošo forumu vajadzētu organizēt tādu, kurā apskatītu katrai rekomendācijai vismaz vienu piemēru Latvijas pašvaldībās. Lai varētu secināt: "strādā" vai "nestrādā".
Vesela mape datorā ar rekomendācijām jaunatnes darba uzlabošanai liek domāt, ka drīzāk pietrūkst aktīvi, azartiski, ambiciozi rekomendāciju ieviesēji. Izstrādātāji kādu laiku varētu atpūsties! Lūgums šo neuztvert negatīvi. Es zinu, ka liela daļa darītāju ir arī izstrādātāji. Vienkārši rekomendāciju izstrādāšanas darbus varētu uz kādu laiku iepauzēt.
Kopā jāmeklē metodes un resursi efektīvai rekomendāciju ieviešanai!" - Mārtiņš Šteins, LJP viceprezidents

Reģionālā foruma "Jaunatnes starēģija pašvaldībās" ideju un priekšlikumu apkopojums (12.-13. maijs, 2016. gads)
Video atskats uz foruma norisi

Forumu organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar  biedrību "Līdzdalības platforma" un biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. Forumu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.

logucu_rinda


Dalies:

Aktuāli