Projekts “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”

Strukturētais Dialogs, 2015

2015.gadā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) īsteno Eiropas Komisijas finansētu projektu “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”, nr. 2015-2516/001-001.

Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it īpaši to jauniešu, kuri iepriekš nav piedalījušies Strukturētā dialoga procesos. Projekta ietvaros Latvijas reģionos tiks īstenotas izglītojošas aktivitātes jaunatnes darbiniekiem un organizācijām, kas aktīvi veic darbu ar jaunatni un ir atzītas jauniešu vidū. Izglītojošo aktivitāšu mērķis ir radīt izpratni par Strukturēto dialogu un tā nozīmi jauniešiem un politikas veidotājiem, kuriem jābūt iesaistītiem procesā.

Projekta aktivitātes:

  • Strukturētā dialoga informatīvās kampaņas organizēšana.
  • Strukturētā dialoga publicitātes attīstīšana sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Draugiem.lv.
  • Izglītojošas aktivitātes jaunatnes darbiniekiem un jauniešu organizāciju līderiem.
  • Strukturētā dialoga un nacionālās darba grupas atpazīstamības veicināšana, izmantojot prezentreklāmas priekšmetus (uzlīmes, banneri, lakatiņi).
  • Jaunatnes līdzdalības pētījums.

Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada janvāris-decembris.

Informācija sagatavota projekta “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne” ietvaros. Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”.

    

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli