Projekts "Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē"

Strukturētais Dialogs, Erasmus +, 2017-2918

No 2015.gada septembra Latvijas Jaunatnes padome (LJP) uzsāk projekta "Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē" īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2015. - 01.08.2017.  Projekta budžets: 49700,00 eiro. 

Projekta aktivitātes:

  • A1 - Labās prakses piemēru identificēšana un analīze. Uzsākot projektu tiks īstenots Strukturētā Dialoga (SD) vēstnieku - jauniešu identificēšana un iesaiste labās prakses piemēru apkopošanā un popularizēšanā. SD vēstnieki tiksies 2 dienu pasākumā (kopā 20 cilvēki - 10 vēstnieki, 5 reģionu pārstāvji, 5 SD procesa virzītāji no Nacionālās darba grupas un Latvijas Jaunatnes padomes), lai iepazītu viens otru, uzzinātu vairāk par SD, vienotos par turpmākās darbības stratēģiju. SD vēstnieki līdzdarbosies visu projekta laiku.
  • A2 – Strukturētā dialoga atklāšanas konference. Konferences mērķis ir atklāt Strukturētā dialoga 5.ciklu ar ekspertu diskusiju par jautājumiem, kas skar Nīderlandes, Slovākijas un Maltas TRIO definētās tēmas un projektā paredzētas aktivitātes. Konference – ekspertu diskusija tiks īstenots kā 1 dienas pasākums Rīgā, uz to aicinot jaunatnes nozares darbiniekus, nevalstisko organizāciju vadītājus, politologus, pašvaldību darbiniekus, t.sk pārstāvjus no reģionālajiem sadarbības partneriem, plānošanas reģioniem un Izglītības un zinātnes ministrijas kā institūcijām, ar ko ciešā sadarbībā tiks īstenots šis projekts. Pasākumā piedalīsies 50 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem. Pasākuma rezultātā tiks sekmēta Strukturētā dialoga publicitāte, izveidots veiksmīgs sadarbības tīkls Strukturētā dialoga īstenošanai reģionos.

  • A3 – Reģionālās diskusijas starp jauniešiem un politikas veidotājiem. Diskusiju mērķis ir veicināt savstarpējo dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem, kopīgi meklējot atbildes uz jautājumiem, kas veidosies izejot no Nīderlandes ekspertu konferences un tiks izsūtīti Nacionālajam darba grupām {guiding questions}, par prezidentūras TRIO tēmu jaunatnes jomā. Aktivitāte tiks īstenota laika posmā no 2016.gada marta līdz oktobrim 5 plānošanas reģionos īstenojot 15 reģionālās diskusijas , 5 reģionu konferences kā 1 dienas / 1/2 dienas pasākumus. Aktivitātes mērķgrupa – 300 dalībnieki.

  • A4 - SD Nacionālā konference jauniešiem un politikas veidotājiem. Konferences mērķis ir apvienot jauniešus, jaunatnes organizāciju pārstāvjus, jaunatnes lietu speciālistus, politiķus, nozares ekspertus un sadarbības partnerus vienotā konferencē, kuras mērķis ir veicināt dialogu starp iesaistītajām pusēm par jauniešu sabiedrisko un politisko līdzdalību. Konferences aktivitāšu rezultātā, jaunieši gūs lielāku izpratni par sabiedriskās un politiskās līdzdalības nozīmīgumu ikdienā, tiks motivēti vairāk iesaistīties šajos procesos ikdienā un veicinās arī citu jauniešu iesaisti. Konference ilgums ir 2 dienas, 100 cilvēkiem (2016.gada oktobris) Rīgā vai Jūrmalā. Pasākuma mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 13 – 30 gadiem, aktīvie un neaktīvie jaunieši, jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunatnes politikas veidotāji vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Par dalībnieku nokļūšanu nacionālās konferences norises vietā būs atbildīgi sadarbības partneri reģionos. Konferences programmā tiks iekļautas tādas darba metodes kā darba grupas, paneļdiskusijā, viedokļu bulvāris, sadraudzības veidošanas aktivitātes, prezentācijas.

  • A5 – Brīvprātīgo skola Strukturētā dialoga pasākumu sagatavošanai un īstenošanai. Aktivitātes mērķis ir veicināt jauniešu sabiedrisko un politisko līdzdalību. Aktivitātes ietvaros tiks atlasīti dalībai brīvprātīgo skolā 20 jaunieši no visas Latvijas vecumā no 16-30 gadiem, tiks nodrošinātas brīvprātīgo apmācības gan par brīvprātīgā darba menedžmentu, gan par Eiropas Savienības institūcijām, gan par jaunatnes politiku nacionālā un Eiropas līmenī. Apmācības tiks īstenotas 4 dienas, un tās vadīs piesaistīti speciālisti ar pieredzi jomā un darbā ar jauniešiem. Brīvprātīgajiem tiks nodrošinātas atpazīšanās zīmes. Brīvprātīgie savu brīvprātīgo darbu īstenos LJP organizētos pasākumos un pasākumos, kas tiks īstenoti sadarbība ar citām organizācijām un institūcijām. Pēc katra pasākuma, brīvprātīgajiem tiks organizēti izvērtēšanas pasākumi savu turpmāko interešu prasmju un zināšanu attīstība definēšanai.

  • A6 - Strukturētā Dialoga noslēguma konference. Konferences mērķis ir sniegt atskaiti par to, kas ir paveikts Trio ietvaros, kādi rezultāti iegūti, monitoringa rezultātu prezentācija, aktuālo jautājumu apskatīšana, nākotnes sadarbības plānošana. Konference plānota 2017.gada pavasarī kā 3 dienu pasākums ar starptautisku ekspertu piedalīšanos. Pasākumā plānots iesaistīt 200 dalībniekus - jaunieši, jauniešu organizācijas, jaunatnes lietu speciālisti, eksperti, politiķi, pašvaldību darbinieki

  • A7 - Tematiskais konkurss un citas aktivitātes SD popularizēšanai.  Šī aktivitāte gan vairos jauniešu zināšanas par SD procesiem, gan arī popularizēs SD īstenošanu Latvijā. Konkursa uzdevumu veidošanā tiks iesaistīti politikas veidotāji. Aktivitātes ietvaros tiks organizēti arī citi pasākumi SD popularizēšanai, kas būs saskaņā ar Strukturētā dialoga 5.cikla ietvaru un tematiku.

 

Informācija sagatavota projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros. Projektu īsteno “Latvijas Jaunatnes padome” sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu. Projektu līdzfinansē Eiropas Komisija. Par publikācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”.

Atbalstītāji

Dalies:
Tagi

Aktuāli