Projekts “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs”

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” 2015.gada martā ir uzsākusi sadarbību ar biedrību “Sociālās inovācijas centrs” projekta “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs” (SOCAP) īstenošanā. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) atbalstu, sadarbībā ar partneriem Polijā, Igaunijā un Rumānijā.

Projekta ietvaros tiks īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešiem un jaunatnes līderiem gan Latvijā, gan partneru valstīs. Iesaistoties projekta aktivitātēs ikvienam dalībniekiem būs iespēja vairāk uzzināt par sociālo kapitālu, kā to vairot, ko ikkatrs var darīt, lai vairotu sociālo kapitālu, līdzdarboties mācību filmu veidošanā un popularizēšanā, apgūt jaunas prasmes (diskusiju vadīšana, argumentācija), iepazīties ar labās prakses piemēriem dažādās valstīs jauniešu līdzdalības veicināšanā un paust savu viedokli par aktuālām tēmām speciāli projektam izveidotā interneta vietnē (aktīvākie saņems balvas - telefonu, planšetdatoru un „gudro” pulksteni).

Projekta aktivitātes ir plānotas līdz 2016. gada maijam. Pirmie projekta pasākumi notiks marta beigās Latvijā - atklāšanas konference “Izpratnes un izglītības bāzes veidošana par sociālo kapitālu kā rīku pilsoniskās sabiedrības attīstībai” jauniešiem 30.martā un jaunatnes līderiem, jaunatnes darbiniekiem 31.martā.

Plašāka informācija par projektu www.socialinnovation.lv. ljp sic   ep for_citizens


Dalies:
Tagi

Aktuāli