Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts

Atdalīt ar komatu

LJP 3.0 - AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDS

Projekta "LJP 3.0" mērķis ir 24 mēnešu laikā no 2020. gada septembra organizēt aktivitātes jaunatnes NVO nozīmes stiprināšanai Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros paredzētas tādas aktivitātes kā: mediju kampaņa, jaunatnes organizāciju atpazīstamības un publiskā tēla veicināšanai; interešu aizstāvības aktivitātes, panākot labvēlīgu darbības vidi... Lasīt vairāk

"LJP - Youth Voice Matters!" - British council

Projekta mērķi: palielināt krieviski runājošo jauniešu un jaunatnes organizāciju pārstāvniecību Latvijas jaunatnes politikas attīstībā, veicināt piedalīšanos lēmumu pieņemšanā par jauniešiem aktuāliem jautājumiem; pamanīt iespējas, kas var palīdzēt integrēt krievvalodīgo jauniešu organizācijas un viņu jauniešus LJP tīklā, lai kopīgi aizstāvētu jaun... Lasīt vairāk

LJP darbības nodrošināšana 2019-2020 - Jaunatnes politikas valsts programma

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt LJP darbību un pārstāvēt jauniešu un jaunatnes organzāciju intereses. Projekta tiešais mērķis ir uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot LJP darbību atbilstoši visām... Lasīt vairāk

YOUTH.INFO: FUTURE YOUTH INFORMATION TOOLBOX - ERASMUS+

Latvijas Jaunatnes padomes 2017. gada septembrī uzsākusi īstenot Erasmus+ projektu “Youth.Info: Future Youth Information Toolbox”. Nākamo divu gadu laikā 9 partneri no 8 dažādām valstīm sadarbosies, lai paaugstinātu jauniešu informācijas pakalpojumu kvalitāti un izplatību. Projekta partneri: Creativitas, Lietuva ERYICA, Luksemburga Åbo Akademi Univ... Lasīt vairāk

Līdzdarbības līgums Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu - Izglītības un zinātnes ministrija

2017.gada jūnijā tika parakstīts līdzdarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju. Līguma kopējā summa 16400.00 eur un noslēgts līdz 2018.gada 31.decembrim. Līguma ietvaros LJP īstenos sekojošus pasākumus: - vismaz divus strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumus; - ne retāk kā reizi divos mēnešos sniedz informāciju masu medijiem par str... Lasīt vairāk

Strukturētā dialoga īstenošana Latvijā 2017-2018 - Eiropas komisija

2017.gadā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) noslēdza granta līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta īstenošanu 2017. un 2018.gadā. Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it īpaši to jauniešu, kuri iepriekš nav piedalī... Lasīt vairāk

Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā - NVO fonds 2017

Projekta mērķis ir īstenot interešu aizstāvības darbību jaunatnes politikas jomā, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes. Projekta mērķa grupa ir LJP dalīborganizācijas (šobrīd 34), jaunatnes darbinieki un jaunatnes l... Lasīt vairāk

Projekts "Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē"

No 2015.gada septembra Latvijas Jaunatnes padome (LJP) uzsāk projekta "Strukturētā dialoga īstenošana Nīderlandes, Slovākijas un Maltas prezidentūras Eiropas Savienības padomē" īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2015. - 01.08.2017. Projekta budžets: 49700,00 eiro. Projekta aktivitātes: A1 - Labās prakses piemēru identificēšana un analīze... Lasīt vairāk

Līgums par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas - Latvijas - Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" (LJP) ir noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas - Latvijas - Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros. Līguma ietvaros LJP organizē: organizēs strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumu 2014.gada 5.decembrī, Starptautisko b... Lasīt vairāk

Projekts “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”

2015.gadā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) īsteno Eiropas Komisijas finansētu projektu “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”, nr. 2015-2516/001-001. Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it īpaši to... Lasīt vairāk

Aktuāli