Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2015.gada janvāris - aprīlis

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos. Darbības programma tiek īstenota visā Latvijā, to koordinējot LJP birojā Rīgā. Projektā tiek sasniegti plānotie rezultāti. Projekta kopējās izmaksas ir 59577,06 EUR, no tiem 53601.00EUR līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Projekta īstenošanas termiņš ir 01.09.2013.-31.12.2015.

Daži pasākumi, kas īstenoti pārskata periodā:
Strukturētā dialoga diskusijas Ogrē, Aizputē, Bauskā, Jelgavā un Talsos
LJP sveiciens sākoties Latvijas prezidentūrai ES Padomē
Projekts “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”
Saeimas spīkere Ināra Mūrniece par jaunatnes politiku
Līgums par Strukturētā dialoga koordinēšanu Itālijas – Latvijas – Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros
LJP saņem pateicību par atbalstu jauniešu projektā
LJP Ziemas sesija. Foto apskats.
LJP publicitāte 2014
Seminārs „Godīgā tirdzniecība: Maini spēles noteikumus!”
Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam
Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri
Cilvēku tirdzniecības simulācija jauniešiem
LJP dalīborganizācijas saņem Jaunatnes līdzdalības balvas
Strukturētā dialoga diskusija Talsu novadā
Kārsavas novadā notikusi Strukturētā dialoga diskusija
Atskats uz Strukturētā dialoga diskusiju Burtnieku novadā
Strukturētā dialoga diskusijas Valmierā, Madonā, Tukumā, Gulbenē un Siguldā
LJP brīvprātīgie palīdz gatavoties Boloņas procesa vadības grupas sanāksmei
Strukturētā dialoga Kurzemes reģionālā konference
Jauniešu organizācijas aicina Jaunatnes konsultatīvajā padomē iekļaut visu ministriju pārstāvjus
LJP jaunieši pilnveido savas zināšanas un prasmes
Strukturētā dialoga Rīgas reģiona konference
Strukturētā dialoga Zemgales reģionālā konference Jelgavā
LJP dalīborganizāciju pārstāvji apstiprināti LR simtgades jauniešu rīcības komitejas sastāvā
Jaunieši dibina Engures novada Jauniešu Domi
LJP izsludina video konkursu “Jaunieši iesaistās”
LJP izsludina pieteikšanos NVO festivālam “Jaunieši iesaistās”
Aicinājums pieteikties Strukturētā dialoga nacionālajai konferencei
Jaunieši var iesniegt priekšlikumus politiskās līdzdalības veicināšanai
Jauniešu organizācijas var pieteikt LJP valdes kandidātus
LJP piedalās Austrumu Partnerības Jaunatnes foruma organizēšanā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.9
LJP aicina uz informatīvo semināru “JAUnatnes politiKA novados, Latvijā, Eiropā”
Iespēja kļūt par Eiropas Jaunatnes darba Konventa Latvijas delegācijas pārstāvi
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.10
LJP pārstāv jauniešu intereses ministriju, aģentūru un citās darba grupās
Pašvaldībām par stratēģisko partneri jāizvēlas jauniešu NVO
LJP brīvprātīgie piedalās Starptautiskā Masku festivāla organizēšanā
Pagarināta pieteikšanās video konkursam “Jaunieši iesaistās”
LJP brīvprātīgie palīdz sagatavoties prezidentūras pasākumiem
Projekts “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs”
LJP brīvprātīgie sniedz atbalstu konferences “Atvērtā Eiropa: atvērtie dati atvērtai sabiedrībai” organizēšanā
Iespēja iesniegt priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai nacionālajā un Eiropas līmenī
Apbalvoti LJP jauniešu video konkursa “Jaunieši iesaistās” uzvarētāji
LJP Kongress 6.martā
Strukturētā dialoga nacionālās konferences materiāli. Fotoreportāža.
LJP dalās pieredzē Austrumu Partnerības Jaunatnes forumā
NVO Forums Rīgā – iespējams “Rīgas procesa” sākums Eiropā
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.11
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.12
Jauniešu garantijas programmas īstenošanas konsultatīvās padomes sēdes materiāli
LJP uzsver jauniešu organizāciju lomu jauniešu nodarbinātības programmas ieviešanā
LJP piedalās UNESCO LNK Asamblejas sēdē par darbības virzieniem 2015. gadā
LJP Kongresā izskatītie jautājumi
Aicinām uz lielāko Latvijas Jauniešu NVO festivālu 24.martā!
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.13
Jauniešu NVO aicinātas piedalīties Jauniešu garantijas* programmas veidošanā
Jauniešu organizācijas atbalsta Plānošanas reģionu administrāciju lomas stiprināšanu jaunatnes politikas jomā
Aicinām iesaistīties projektā “Sociālais kapitāls kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs”
LJP un jauniešu NVO aicina uz festivālu „Jaunieši iesaistās”
LJP piedalās Eiropas Jaunatnes konferencē
LJP piedalās konferencē “Ekonomikas izaugsme un sociālā attīstība pilsētās un laukos”
LJP piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nacionālo jaunatnes padomju sanāksmē
LJP un Eiropas Komisijas tikšanās
LJP piedalās Eiropas Jaunatnes nedēļas aktivitāšu vadīšanā
LJP DOMNĪCA 17.aprīlī
LJP piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses biedru kopsapulcē
LJP līdzdarbojas konferencē „Sociālais kapitāls un jauniešu iesaiste”
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.14
Apmācības par koučingu
Strukturētā dialoga Nacionālās darba grupas tikšanās
LJP vadīs nodarbību Rīgas JOKP apmācību ietvaros
LM ņem vērā LJP ieteikumus grozījumiem bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā
Apstiprināts Eiropas Jaunatnes darba Konventa Latvijas delegācijas sastāvs
Jauniešus aicina iesniegt tēmas UNESCO Jaunatnes forumam
ES Jaunatnes konferencē izstrādātas rekomendācijas jaunatnes politiskās līdzdalības veicināšanai
Jauniešu NVO pārstāvji aicināti piedalīties ilgtermiņa apmācību programmā “Level up”
Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde
Kurzemes reģionālā jaunatnes darba konference “Līdzdarbojies!”
Strukturētā dialoga Eiropas vadības komitejas sanāksmē LJP prezentē Eiropas Jaunatnes konferences izvērtējumu
LJP piedalās Eiropas Jaunatnes foruma pārstāvju sapulcē
LJP piedalās Strukturētā dialoga nacionālo darba grupu seminārā
Ventspilī jaunieši veido savu „sapņu māju”
LJP sniedz atbalstu Latvijas Pasākumu foruma organizēšanā
LJP piedalās apmācībās par starpkultūru komunikāciju
LJP piedalās izstādes „SpaceExpo” organizēšanā
LJP atbalsta jauniešus Mežaparka vasaras sezonas atklāšanas pasākumā
LJP piedalās Eiropas Jaunatnes darba Konventa pasākumā
Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumi no 27.aprīļa līdz 10.maijam
LJP piedalās UNESCO Pasaules preses brīvības dienas pasākumos
Atskats uz Pavasara politikas diskusiju “LJP Domnīca”
LJP e-ziņas “Zini, kas jāzina!” Nr.15

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu varat saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Inesi Šubēvicu,inese.subevica@ljp.lv, 29209607

The main aim of the action programme of National Youth Council of Latvia (LJP)  – project “Capacity building of LJP 2.0” – is to ensure sustainable development of LJP as a youth and youth NGO representative organization, allowing it to work regularly and in long-term to achieve its mission and aims, securing the participation of youth and youth NGO’s in youth policy development and implementation in Latvia, advocating for interests of youth NGO’s and making sure that informed opinions of young people are heard in the decision making processes. Action programme will be implemented across Latvia and coordinated from LJP’s office in Riga. Planned results are achieved in the project. The total cost of the project is 59577,06 EUR, 53601.00 EUR co-financed by European Economic Area financial instrument and  the Republic of Latvia. Project implementation period is 01.09.2013.-31.12.2015.

Projektu atbalsta:

visi_logo


Dalies:

Aktuāli