Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2014.gada septembris - decembris

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.Darbības programma tiek īstenota visā Latvijā, to koordinējot LJP birojā Rīgā. Projektā tiek sasniegti plānotie rezultāti. Projekta kopējās izmaksas ir59577,06 EUR, no tiem 53601.00 EUR līdzfinansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts. Projekta īstenošanas termiņš ir 01.09.2013.-31.12.2015.

Daži pasākumi, kas īstenoti pārskata periodā:
Sveicam Zinību dienā!
LJP aicina jauniešus iesaistīties pasākumu organizēšanā
LJP e-ziņu izdevums “Zini,kas jāzina!” Nr.2
Projekts “Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa – jaunatne”
LJP piedalās ES Jaunatnes konferences sagatavošanas pasākumā Romā
LJP turpina darbu pie pamatnostādņu izstrādes jaunatnes jomā
LJP valdes sēde 11.septembrī
Piesaki savu skolu un piedalies jauniešu iniciatīvā “Vēlies vēlēt”
LJP e-ziņu izdevums „Zini, kas jāzina!” Nr.3
Piedalies interaktīvā ceļojumā „Domā globāli, dari lokāli!”
LJP piedalās Eiropas vadības komitejas tikšanās pasākumā Romā
Līgums Strukturētā dialoga procesa īstenošanas nodrošināšanai
LJP Latvijas skolās īsteno iniciatīvu “Vēlies vēlēt”
LJP uzsāk apmācību ciklu “Mediju treniņš”
LJP piedalās jaunatnes darba konferencē “Ievirzi Latgali!”
Īsumā par Strukturēto dialogu jaunatnes jomā
LJP e-ziņu izdevums „Zini, kas jāzina!” Nr.4
Projekts “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē”
Konference par Jaunatnes politikas attīstību Strukturētā dialoga ietvaros
Diskusijas “Jaunatnes politika Latvijā – mīti un realitāte” apkopojums
Eiropas Jaunatnes konference par jauniešu politisko līdzdalību un tiesībām
Starptautiskā konference “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā”
Eiropas Jaunatnes konferencē sagatavo ieteikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai
LJP plānotie pasākumi
LJP e-ziņu izdevums „Zini, kas jāzina!” Nr.5
Strukturētā dialoga konferences rezultāti
Pašvaldības un NVO aicinātas pieteikties diskusijām ar jauniešiem
LJP brīvprātīgo apmācības
Jaunatnes konferences “Ievirzi Latgali!” rezultāti
LJP piedalās Jaunpils novada jaunatnes forumā
Jauniešu nodarbinātība – šķēršļi un risinājumi
LJP aicina Saeimas deputātus un pašvaldību vadītājus diskutēt par Jaunatnes politiku
Ministriju pārstāvji, Saeimas deputāti un pašvaldību vadītāji diskutē par Jaunatnes politiku. Diskusijas materiālu apkopojums.
Starptautiskajā konferencē definē galvenos izaicinājumus Jaunatnes jomā 2015-2016
LJP e-ziņu izdevums “Zini, kas jāzina!” Nr.6
Strukturētā dialoga informatīvie semināri
Līgums par pārstāvniecību Eiropas vadības komitejās Latvijas un Luksemburgas prezidentūras laikā
LJP brīvprātīgo apmācības
LJP aicina jauniešus iesaistīties brīvprātīgajā darbā
LJP piedalās Jelgavas jauniešu forumā
LJP piedāvā jauniešiem gūt pieredzi multimediju jomā
LJP brīvprātīgie organizē aktivitātes “Gada brīvprātīgais 2014” svinībās.Papildināts.
LJP iesniedz atklātu vēstuli LR Izglītības un zinātnes ministrijai
Jauniešu organizācijas saņem balvu “Darbs ar jaunatni 2014”
Pieteikšanās LJP Ziemas sesijai
Reģionālie semināri par jauniešu iespējām un politisko līdzdalību
LJP iesniedz atzinumu par MK noteikumu projektu “Biedrību un nodibinājumu klasifikācijas noteikumi”
Prezidentūras jaunatnes jomas atbildīgo ministru un jauniešu pārstāvju tikšanās Briselē
LJP brīvprātīgie jaunieši palīdz Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru sanāksmes sagatavošanās vizītē
LJP iesniedz priekšlikumus Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai
LJP valdes sēde 18.decembrī
LJP Ziemas sesija 19.-20.decembrī
Pieredzes apmaiņa Norvēģijā
Iespēja jauniešu līdzdalībai politiskajos procesos Vidzemē
LJP brīvprātīgie jaunieši gatavojas Austrumu Partnerības Jaunatnes forumam
LJP e-ziņu izdevums “Zini, kas jāzina!” Nr.7, Nr.8.
LJP brīvprātīgie piedalās ES izglītības ekspertu sanāksmes organizēšanā
LJP atklāta vēstule par Labklājības ministrijas likumprojektu “Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”
LJP iesniedz priekšlikumus likumprojektam “Brīvprātīgā darba likums”

Vairāk informāciju par projekta īstenošanu varat saņemt, sazinoties ar projekta vadītāju Inesi Šubēvicu,inese.subevica@ljp.lv, 29209607

The main aim of the action programme of National Youth Council of Latvia (LJP)  – project “Capacity building of LJP 2.0” – is to ensure sustainable development of LJP as a youth and youth NGO representative organization, allowing it to work regularly and in long-term to achieve its mission and aims, securing the participation of youth and youth NGO’s in youth policy development and implementation in Latvia, advocating for interests of youth NGO’s and making sure that informed opinions of young people are heard in the decision making processes. Action programme will be implemented across Latvia and coordinated from LJP’s office in Riga. Planned results are achieved in the project. The total cost of the project is 59577,06 EUR, 53601.00EUR co-financed by European Economic Area financial instrument and  the Republic of Latvia. Project implementation period is 01.09.2013.-31.12.2015.

Projektu atbalsta:
visi_logo


Dalies:

Aktuāli