Prezidentūras jaunatnes jomas atbildīgo ministru un jauniešu pārstāvju tikšanās Briselē

12.decembrī, Briselē notiek Itālijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē organizētā tikšanās par Strukturēto dialogu ar jauniešiem, kurā piedalās par jaunatnes jomu atbildīgie Itālijas, Latvijas un Luksemburgas ministri, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un jaunatnes organizāciju pārstāvji.sd

Pirms došanās uz tikšanos, Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) Starptautiskās programmas direktors Vilis Brūveris uzsvēra, ka "Latvija nākamajā pusgadā ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē, kas sniedz Latvijas Jaunatnes padomei iespēju veidot Eiropas Savienības jaunatnes politikas dienas kārtību. Tikšanās laikā Briselē kopīgi ar ministriem apspriedīsim Eiropā aktuālos jautājumus jaunatnes jomā."

Tikšanās mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga prioritāro jautājumu diskusiju starp jauniešu pārstāvjiem, trio prezidentūras (Itālija – Latvijas – Luksemburga) jaunatnes jomas atbildīgajiem ministriem un EK pārstāvjiem. Balstoties uz ES darba plānu jaunatnes jomā 18 mēnešu programmā, tikšanās laikā tiks apspriesta jauniešu iespēju veicināšana, jauniešu piekļuve tiesībām un jauniešu politiskās līdzdalības iespēju nodrošināšana.

Plašāka informācija par Strukturēto dialogu un organizētajām aktivitātēm ir pieejama šeit.

Projekts “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” finansēts Eiropas Savienības programmas Erasmus+ ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

EU_cofundedlogo_rindalogo


Dalies:

Aktuāli