LJP pozīcija par Tematiskā jaunatnes gada noteikšanu

1. Esošā budžeta ietvaros Latvijā ar 2015. gadu tiek ieviesta iniciatīva “Tematiskais jaunatnes gads” (TJG).

2. TJG iniciatīva tiek apstiprināta ar Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes lēmumu.

3. Nākamais TJG tiek noteikts ne vēlāk kā līdz iepriekšējā gada 31. jūlijam, tematiku iekļaujot nākamā gada valsts programmā (2015. gada tematika tiek noteikta ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. martam).

4. Lēmumus, kas saistīti ar TJG iniciatīvas īstenošanu, apstiprina Jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē, īsteno – IZM.

5. TJG tiek piesaistīti Eiropas Savienības (ES) tematiskajiem gadiem, adaptējot nosaukumus vietējai realitātei un iekļaujot tematiku kā prioritāti visos lēmumos, iniciatīvās, projektu konkursos, informatīvajās kampaņās.

Pieņemta 2014-12-20

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli